Godkjenning av ekstern utdanning

På disse sidene er det beskrevet hvordan du registrerer og behandler ulike typer godkjenningssaker. 

Generelt om godkjenning av ekstern utdanning

Denne dokumentasjonen omhandler bl.a.:

 • innpassing av tidligere avlagt ekstern (og intern) utdanning, forhåndsgodkjenning av utveksling/delstudier i utlandet eller ved annen norsk institusjon, innpassing utvekslingsopphold eller andre typer studieopphold.  
 • omfangsvurdering og vurdering av jevngodhet av tidligere avlagt ekstern vurdering.
 • godkjenning av realkompetanse  
 • godkjenning av forkunnskapskrav  
 • emneoverlapp  
 • fritak for vurderingskombinasjoner

Sidene er først og fremst å gi en teknisk beskrivelse av modulen, bilder, underbilder, knapper, felter, verdier med tilhørende funksjonalitet, rapporter m.m. I forbindelse med saksbehandling bør dette sees i sammenheng med Rutinebeskrivelser for godkjenning.

1. Godkjenningssaktype

 1. Godkjenningssaktype
  1. Innstillingsfelter
  2. Beskrivelse
  3. Arkivering
  4. Godkjenningssakspørsmål
 2. Godkjenningsakstatus
 3. Felles sakstyper
  1. Forhåndsgodkjenning
  2. Innpass av ekstern utdanning
  3. Annen type sak

2. Godkjenningssak samlebilde

 1. Sakstyper
 2. Søkere uten norsk fødselsnummer
 3. Søk
 4. Knapper i høyre del av bildet
 5. Dokumenter
 6. Søknad
 7. Saker for person
 8. Saker søkt fram
 9. Underbilder
  1. Eksternstudium
  2. Omfang
  3. Jevngod med grad
  4. Realkompetanse
  5. Fritak vurdkomb
  6. Emneoverlapp
  7. Forkunnskapskrav
  8. Utdanningsplan
  9. Learning agreement
  10. Tilleggskrav

3. Person eksternstudium

 1. Registrering i bildet Person eksternstudium
 2. Underbilde Resultater
 3. Underbilde Planlagt
 4. Underbilde Godkjenningssak
 5. Hent ekstern norsk utdanning

4. Innpassingsregel

 1. Innpassingsregel

5. Logger

 1. Godkjenningssak-logg
 2. Eksternresultat-logg

6. Historikk

 1. Historikk

7. Rapporter

 1. FS 800.001 Godkjenningssak
 2. FS 800.002 Godkjenningssak - konklusjoner
 3. FS 800.003 Godkjenningssak - saksbehandling
 4. FS 801.001 Godkjenningsopplysninger
 5. FS 802.001 Godkjenningssak for studieprogramstudent
 6. FS 803.001 Eksternt studium - Personrapport
 7. FS803.002 Importere utenlandske resultater
 8. FS804.001 Emneerstatninger med tilhørende godkjenningssak

8. Rutiner

Denne modulen har ingen rutiner

9. Rapportering

 1. Rapportering til Lånekassen

10. Overføring til GAUS

 1. Overføring til GAUS

11. Eksempler på saker

 1. Forhåndsgodkjenning
 2. Innpassing
 3. Person eksternstudium
Publisert 24. okt. 2012 11:44 - Sist endret 29. mars 2022 11:07