FS804.001 Emneerstatninger med tilhørende godkjenningssak

Rapporten kan kjøres for et enkelt emne, og viser alle forekomster der dette emnet er markert som erstattet i utdanningsplan. For hver student vises fnr, studentnr, navn, studieprogram, kull og evt saknr emneerstatningen er koblet til. Videre er det lagt på et vis-valg for alle eksterne resultater i utdanningsplanen for den enkelte student. Også for disse vises saknr.

Publisert 11. feb. 2020 13:22 - Sist endret 29. mars 2022 14:43