01 Forhåndsgodkjenning

Når en person opprettes i bildet Utvekslingsperson med kategori student, opprettes automatisk en forhåndsgodkjenningssak i Godkjenningssak samlebilde med godkjenningssakstype FORHÅND, saksstatus UBEHANDLET, samt en merknad om at utvekslingssaken er generert automatisk. Det opprettes samtidig et eksternstudium i bildet Person eksternstudium, og dette eksternstudiet knyttes automatisk til forhåndsgodkjenningssaken

Saksbehandler må manuelt ferdigbehandle forhåndsgodkjenningssaken og eksternstudiet ved å fylle inn nødvendige felter og registrere saken som ferdigbehandlet.  

Det er mulig å registrere forhåndsgodkjenning som ikke er knyttet til et utvekslingsopphold, det vil si at det ikke er opprettet forekomst i bildet Utvekslingsperson og dermed heller ikke automatisk generert forekomster i godkjenningsmodulen. Saksbehandler må da registrere forhåndsgodkjenningssaken og eksternstudiet manuelt og videre knytte eksternstudiet til forhåndsgodkjenningssaken, men dette anbefales ikke.Eksemplet viser en forhåndsgodkjenningssak for et utvekslingsopphold og tilhørende eksternstudium.

Type sak Verdi FORHÅND blir automatisk satt ved oppretting av utvekslingsperson.
Status behandling Blir automatisk satt til UBEHANDLET ved oppretting av utvekslingsperson. Saksbehandler setter denne til BEHANDLET når søknaden om forhåndsgodkjenning er ferdigbehandlet.
Søknad Legges inn av saksbehandler.
Merknad Teksten «Generert automatisk – Utvekslingsak < dato fra-til >» genereres automatisk ved oppretting av forekomst i Utvekslingsperson med verdi UT for Inn-/utreisende og verdi STUDENT i feltet Kategori.
Underbilde Eksternstudium Viser hvilket eksternstudium forhåndsgodkjenningen er knyttet til.
Publisert 16. aug. 2016 08:41 - Sist endret 29. mars 2022 08:35