FS 802.001 Godkjenningsak for studieprogramstudent

Rapporten gir utplukk av godkjenningssaker på studieprogram eller sted, med mulighet for avgrensing til kull, aktive studenter og saker som ikke er ferdigbehandlet på det tidspunktet rapporten kjøres.

Informasjon i rapporten

Rapporten skriver ut studentene med Fnr. (valgbart), Stud.nr. og Navn, Kull (studieprogramkode og kullkode), alle godkjenningssakene tilknyttet enkeltstudentene med Saknr, Mottatt (tidspunktet studenten søkte), Type sak, Status behandling og Ferdigbeh. (dato for ferdigbehandlet). 

Fødselsnr, Merknad, Skillelinjer og Forhåndsgodkjenning kan også vises eller skjules etter at rapporten er kjørt. 

Du kan sortere i rapporten ved å høyreklikke i det hvite feltet, og velge Sorter.


Kolonnene (columns) kan flyttes opp og ned etter behov.

Emneord: fs802.001
Publisert 12. aug. 2016 14:04 - Sist endret 29. mars 2022 14:12