05 Hent ekstern norsk utdanning

Resultatutveksling

Hvis en søker/student har oppnådd resultater ved utdanningsinstitusjoner i Norge, kan du hente inn disse ved å trykke på Hent ekstern norsk utdanning. (Tidligere måtte studenten aktivt ha gitt sitt samtykke til utveksling i Studentweb/Søknadsweb, men etter juridisk vurdering så er dette akesepanse spørsmålet fjernet. Ergo student kan ikke motsette seg resultatutveksling.) Søkeren/studenten unngår dermed å måtte dokumentere dette selv i forbindelse med søking om innpassing av utdanning ved nytt lærested.

Det tar ca ett minutt fra du klikker på knappen Hent ekstern utdanning til resultatene er klare (det må søkes i ca. 40 databaser etter vurderingsresultater og kvalifikasjoner). Den aktuelle søkeren/studenten må søkes frem i bildet på nytt for å få opp dataene. Saken behandles videre i andre bilder.

Knappen Hent ekstern norsk utdanning finnes også i bildet Godkjenningssak samlebilde og Søknad samlebilde (modulen Opptak).

Redigere resultater

Eksterne resultater som er hentet ved resultatutveksling kan ikke redigeres i bildet Person eksternstudium, men manuelt registrerte resultater kan endres, se ellers brukerdokumentasjonen om eksternstudium.

Emneord: ekststud
Publisert 3. okt. 2016 09:23 - Sist endret 29. mars 2022 12:09