03 Person eksternstudium

Ved å klikke på overgangsknappen Person eksternstudium i godkjenningssak samlebilde får du opp det tilhørende eksternstudiet .

Fnr Blir automatisk generert ved oppretting av utvekslingsperson.
Institusjon Blir automatisk generert ved opprettingen, verdiene kommer fra forekomsten i bildet Utvekslingsperson.
NUSkode Fylles ut av saksbehandler, kan vente til studenten søker om innpassing av delstudiet ved hjemkomst.

Planlagte emner registreres i underbildet Planlagt med tilgjengelige opplysninger, men uten verdi for Resultat.

Publisert 16. aug. 2016 09:08 - Sist endret 29. mars 2022 09:06