01 Rapportering til Lånekassen

All utenlandsk utdanning, som er tatt som en del av en norsk grad (delstudier i utlandet), skal rapporteres til Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen). Lånekassen må ha disse overføringene for å kunne omgjøre lån til stipend for studentene på bakgrunn av studiepoengproduksjon.

Sakstype

Sakstypen (Type sak) må være INNPASS (erstatter INNPASS_DELST som ble brukt i tidligere versjoner av FS).

Omfanget av vektingen

Omfanget av vektingen, som skal rapporteres til Lånekassen, registreres i Godkjenningssak samlebilde, underbilde Omfang. Dette skal baseres på registreringen av de eksterne resultatene i bildet Person eksternstudium

Emnekoder

I forbindelse med rapporteringen (se ev. brukerhåndbok om rapportering) vil det for disse godkjenningene bli generert fiktive emnekoder XGOD_SP, da dette kreves ved rapportering av emner/eksamensresultater.

Kriterier for at rapporteringen skal kunne skje

Ved innpassingssaker (INNPASS) må disse kriteriene være oppfylt:

- Riktig norsk fødselsnummer
- Status behandling: BEHANDLET
- Omfang: Lånekassen må være fylt ut med verdi større enn 0
- Vektingen kan ikke overskride vekting lagt inn i feltet Omfang totalt
- Terminangivelse Lånekassen må ha verdi (kan ikke være tidligere enn studentens starttermin på (aktuelt) studieprogram)
- Sakstype må være INNPASS og
- Godkjenningssaken må være tilknyttet et eksternstudium med landnr. større enn 0

Flere kriterier kan bli innført.

Dersom ikke alle kriteriene for rapportering til Lånekassen er oppfylt opptrer teksten «Ikke klar for rapportering Lånekassen» som en klikkbar lenke i øvre del av Godkjenningssak samlebilde. Ved å klikke på teksten får du frem en dialog med forklaringer på hva som mangler for rapportering:

Forhåndsgodkjenninger av delstudier i utlandet

Forhåndsgodkjenninger av delstudier i utlandet skal også rapporteres. Disse skal ha sakstype (Type sak) FORHÅND. Kriteriene for å få overført data til Lånekassen er:
- Riktig norsk fødselsnummer
- Type sak: FORHÅND 
- Status behandling: BEHANDLET
- Fanen Omfang: Omfang totalt, Omfang Lånekassen og Terminangivelse Lånekassen må fylles ut (for semesteret studenten er på utveksling/delstudier)

Flere kriterier kan bli innført.

Rutinen for overføring finnes i FSSYSTEM

Rutinen for overføring finnes i FSSYSTEM. Der finner du også transaksjonslogger. Når resultat er rapportert, fungerer rapportering av endringer på samme måte som rapportering av endringer i vurderingsprotokollen

Publisert 16. aug. 2016 08:40 - Sist endret 29. mars 2022 14:43