FS 801.001 Godkjenningsopplysninger

Rapporten samler opplysninger om en enkelt students godkjenningssaker, og er sammensatt av flere rapporter. Den inneholder et fast område med en del sentral informasjon og oversikt over studiepoeng (jfr. Student samlebilde).

Videre lister rapporten opp studentens godkjenningssaker med en del sentral saksinformasjon, samt eventuelle eksternstudier tilknyttet disse.
Rapporten inneholder et område med mulighet for avkryssing for å inkludere følgende informasjon som listes opp for hver enkel godkjenningssak:

  • Eksternstudium 
  • Omfang 
  • Jevngod med grad 
  • Realkompetanse 
  • Fritak vurd.komb. 
  • Emneoverlapp 
  • Forkunnskap 
  • Fritak emne 
  • Fritak emnesamling  
  • Studierett.

I tillegg til å kunne søke opp opplysninger på enkeltstudenter er det er mulig å laste inn fødselsnummerfiler i rapporten (flettefil), slik at du kan få ut opplysninger for en større mengde studenter.

Emneord: fs801.001
Publisert 12. aug. 2016 14:04 - Sist endret 29. mars 2022 13:42