04 Person Eksternstudium - Godkjenningssak

I underbildet Godkjenningssak i bildet Person Eksternstudium finnes en rapport med oversikt over studentens godkjenningssaker. Rapporten viser data som er registrert på forekomster i Godkjenningssak samlebilde der det eksterne studiet er tilknyttet.

Emneord: ekststud, ekststud_godkjsak
Publisert 10. aug. 2016 10:33 - Sist endret 29. mars 2022 12:41