01 Godkjenningssak-logg

I bildet loggføres automatisk alle endringer i hver godkjenningssak med unntak av selve opprettelsen av saken (som uansett blir liggende i eget felt i bildet Godkjenningssak).  

Loggen inneholder informasjon om og er søkbar for fødselsnr. (Fnr), saksnr., saksbehandler som utførte siste endring, dato og klokkeslett for siste endring og endring (tekst i tekstfeltet Endring).

Knappen Slett logg for student sletter loggen til aktiv person i bildet.

Emneord: godkjsaklogg
Publisert 12. aug. 2016 13:48 - Sist endret 29. mars 2022 12:09