03 Innpassingsregel

Det er mulig å henvise til en innpassingsregel i stedet for godkjeningssak for emner i utdanningsplan f.eks. ved innpassing av ex.phil og ex.fac. Du finner bildet ved å gå til modulen Godkjenningssaker -> Bilder -> Innpassingsregel.

Det finnes tilfeller hvor det ikke er nødvendig å opprette en godkjenningssak for å innpasse eksterne resultatet i en utdanningsplan.
Eksempelvis finnes det emner som skal innpasses uten at det må gjøres en faglig og/eller administrativ vurdering.
Dette gjelder eksempelvis Ex.phil. og Ex.fac. som kan brukes på tvers av alle studieprogrammer/læresteder på lavere grads studier uten ytterligere faglig vurdering. 
Innpassingsregel for ex.phil. og ex.fac. finnes som lokale koder.

Institusjonene kan selv opprette egne innpassingsregler for standardtilfeller som ikke krever noen godkjenningssak.

Feltbeskrivelser

Felt Informasjon om feltet
Regel nr. Løpenr. som identifiserer forekomsten. Verdien benyttes som referanse i forbindelse med innpassing av eksternt emne i utdanningsplan.
Regelnavn Navn på forekomsten.
Gjelder innpassing av utdanning fra institusjon Institusjonsnummer til den eksterne institusjonen som innpassingsregelen gjelder for.
Opprettet Dato for opprettelse av forekomsten, samt saksbehandler som foretok denne.
Endret Dato for siste endring av forekomsten, samt saksbehandler som foretok denne.

En henvisning til aktuell innpassingsregel foretas i bilde Utdanningsplan eller Student samlebilde.

Emneord: impregel
Publisert 12. aug. 2016 13:47 - Sist endret 29. mars 2022 11:07