FS 800.001 Godkjenningssak

Rapporten gir utplukk av eksternresultater knyttet til søknad om godkjenning ved at du oppgir land og/eller institusjonsnummer for de eksterne resultatene og/eller periode for søknad.


Rapporten viser informasjon om

 • Ekstern institusjon (institusjonsnummer og navn) 
 • Studentens navn 
 • Saknr 
 • Type sak 
 • Saksstatus 
 • Eksternutdanning 
 • Ferdig beh. (tilsvarer Status behandling i Godkjenningssak samlebilde)
 • Saksbehandlers initialer (Saks beh.)

Navn på eksterne emner, emnekode , eksternresultatets kode, gjeldende semester, eksternemnet resultat, vekting, status ferdigbehandet og saksbehandler vises for hver student/forekomst. 
Rapporten har avkryssingsfelt for visning av

 • Fødselsnr 
 • Merknad (fra merknadsfelt i godkjenningssaken)
 • Merknad resultat (hentes fra merknadsfelt i underbilde Resultater i bilde Person Eksternstudium).
Emneord: fs800.001
Publisert 12. aug. 2016 14:04 - Sist endret 29. mars 2022 13:11