FS 800.003 Godkjenningssak - Saksbehandling

Rapporten viser alle enkeltopplysninger som gjelder saksbehandlingen av en godkjenningssak. Utplukket skjer enten på bakgrunn av Sted (der godkjenningssaken behandles), Studium (eksternstudium tilknyttet godkjenningssak) eller Saksbehandler (initialer), og man kan begrense rapporten til Periode for søknad, Status for Ferdigbehandlet, Type sak og Status behandling.Rapporten gir informasjon om

 • Studentens navn 
 • fødselsnummer/-dato (Fnr/F.dato) 
 • Saksnummer (Saknr) 
 • Type godkjenningssak 
 • Sakstatus (Status behandling) 
 • Tekst fra feltene Søknad og Merknad (Godkjenningsak samlebilde) 
 • Dato Mottatt (Søkt dato) 
 • Studieprogram (felt Studieprogram i Godkjenningsak 
 • Ferdigbeh. (J/N) 
 • Saksbehandler 
 • Tidligere saksbehandler 
 • Fordeler (felt under testing, brukes ikke foreløpig) 
 • Ansvarlig enhet (sted der godkjenningssaken behandlles)
 • Journalnummer. 
Emneord: fs800.003
Publisert 12. aug. 2016 14:04 - Sist endret 29. mars 2022 13:42