02 Eksternresultat-logg

I bildet loggføres automatisk alle registreringer og endringer i bildet Person eksternstudium.Loggen inneholder informasjon om og er søkbar for fødselsnr. (Fnr), institusjonsnr. (åtte siffer) der den eksterne utdanningen er avlagt, saksbehandler som utførte siste endring, dato og klokkeslett for siste endring og hva slags endring (i tekstfeltet Endring).
Knappen Slett logg for student sletter loggen til aktiv person i bildet 

Emneord: ekstreslogg
Publisert 21. apr. 2017 10:41 - Sist endret 29. mars 2022 11:07