01 Registrering i bildet Person eksternstudium

Hvis utdanning fra flere forskjellige læresteder skal inngå i én godkjenningssak, må det registreres en forekomst i Person Eksternstudium for hvert av de eksterne institusjonene.

Det kun mulig å registrere én forekomst per eksternt sted per person. Opplysninger om ekstern utdanning som studentene avlegger, registreres i bildet Person Eksternstudium med underbilder. Fra Godkjenningssak samlebilde  kan du gå rett over til Person eksternstudium ved å klikke på Eksternstudium til høyre i bildet. 

Person eksternstudium

Forekomstene identifiseres ved kombinasjonen av fødselsnummeret eller studentnummer til personen og institusjonsnummeret til den eksterne institusjonen.

Person eksternstudium


Feltbeskrivelser - øvre del av bildet

Feltnavn Informasjon om feltet
Studentnr: Studentens studentnummer
Fnr: Studentens fødselsnummer
Navn: Studentens navn
Institusjon: Institusjonsnummeret til den eksterne institusjonen, åtte siffer.
Det er mulig å søke frem institusjonsnr. ved å trykke på den grå knappen på høyre side av feltet Institusjon. Samme dialog (se under) fremkommer ved å markere nevnte felt og trykke Ctrl + T.
Land Koden til landet den eksterne institusjonen tilhører.
Verdien settes automatisk ved registrering av institusjonsnummer i feltet Institusjon. Landets navn dukker opp til høyre for koden.
Merknad Generell merknadstekst med plass til 4000 tegn. Hvis eksternstudiet ble automatisk opprettet under oppretting av utvekslingsperson, vil teksten ’Generert automatisk - Utvekslingsak Varighet:’ genereres i dette feltet. Data som har ligget i utgåtte felt i tidligere versjon av bildet har blitt konvertert inn i dette feltet.
Opprettet Feltet viser dato for opprettelse av forekomsten, samt saksbehandler som foretok opprettelsen.
Sist endret Feltet viser dato for siste endring av forekomsten, samt saksbehandler som foretok endringen.

Hvordan søke opp institusjoner:

For å lete frem eksterne institusjoner trykker du på den grå knappen på høyre side av feltet Institusjon.

Samme dialog kommer frem ved å markere nevnte felt og trykke Ctrl + T. Det er mulig å søke både på land og institusjon. Du velger enten fra nedtrekkliste (for land) og/eller skriver (del av) navnet på institusjonen. Prosentegnet (%) kan brukes som jokertegn i søk (trunkering).


Du får da opp en liste som oppfyller søkekriteriene og trykker på Bruk ved den institusjonen du leter etter. Det er mulig å sortere resultatene som har fremkommet fra et søk etter ni forskjellige kategorier:
Institusjonsnavn bokmål/original, Institusjonsnavn nynorsk, Institusjonsnavn engelsk, Institusjonsnavn alternativt, Forkortet navn, By, Region, Erasmuskode og Type institusjon.

Dersom institusjonen du søker etter ikke finnes i tabellen, må FS-kontaktperson kontakte Ceres for å få den opprettet. Dette gjøres via nettskjemaet Bestilling/endring av institusjonskoder.

Merk: Koden blir først synlig etter import av institusjonskoder. Dersom lærestedet har oppgitt at denne innlastingen skal skje automatisk, vil koden være på plass dagen etter den er lagt inn.


Dersom det foretas en manuell kjøring av FS002.001 Innlasting av felleskoder vil den være synlig med en gang. Rutinen FS002.001 ligger i FSSYSTEM. 

Overgangsknapper

Hent ekstern norsk utdanning

Knappen henter inn eksterne resultater fra andre FS-institusjoner. Knappen aktiviseres kun dersom studenten ved søknad eller på annet tidspunkt har samtykket til datautveksling, og det er mulig å hente data fra lærestedet studenten har avlagt utdanning som nå ønskes vurdert.

Dokumentarkiv

Knappen henter frem Dokumentarkiv (personmodulen) med aktuell person søkt frem.

Godkj.sak samlebilde

Hvis det finnes data om studenten i Godkjenningssak samlebilde, kommer de frem når du trykker på overgangsknappen.
Merk at det alltid er forekomsten med løpenr. 1 som vises først, og du må lete deg frem til den riktige forekomsten dersom det er registrert flere godkjenningssaker på samme student. Hvis det ikke er registrert data for studenten, vil vinduet være tomt når du trykker på overgangsknappen.
Det er overgangsknapper begge veier mellom Person eksternstudium og Godkjenningssak samlebilde. 

Endre institusjonsnr

Knappen åpner en dialogboks for kjøring av en rutine som endrer hvilken ekstern institusjon det aktuelle eksternstudiet er tatt ved (det vil si endring av institusjonsnummeret i feltet Institusjon inkludert nødvendige oppdateringer i andre kolonner/tabeller).


 

Emneord: ekststud
Publisert 10. aug. 2016 10:54 - Sist endret 29. mars 2022 12:41