03 Person Eksternstudium - Planlagt

Dersom studenten har planlagt hvilke emner han/hun skal avlegge under utvekslingen/delstudiet når forhåndsgodkjenningen behandles, kan dette registreres i dette underbildet. Registrerte planlagte eksterne emner fremkommer i bildet Utdanningsplan og i Student samlebilde på lik linje med emner lagt inn under Resultater, og kan på samme måte legges inn i studentens utdanningsplan. Det er ikke krav om å registrere resultatstatus i dette bildet. Det gjøres under Resultater når studenten skal få innvilget endelig godkjenning etter gjennomført delstudium.

Emner lagt inn under Planlagt blir automatisk overført til underbildet Resultater (raden får en mørkere bakgrunnsfarge enn forekomster med registrert resultatstatus). Så fort et resultat er registrert på en planlagt vurdering vil forekomsten forsvinne fra dette underbildet, og kun være synlig under Resultater.

Emneord: ekststud_plan, ekststud
Publisert 10. aug. 2016 10:33 - Sist endret 29. mars 2022 12:41