Søknad og opptak

I den første delen gjennomgås begrepene i opptaksmodulen som legger rammene for opptaksarbeidet. Her spesifiseres hvilke studier det kan søkes på, hvilke kvalifikasjoner som kreves for de ulike søknadstypene, hvordan søkere plasseres i kvoter, rangeres osv, og reglene og mekanismene som gjelder for dette.

1. Forberedelse til opptak

 1. Opptak og opptaksorganer
 2. Studietyper
 3. Opptaksstudieprogram
 4. Valg innenfor opptaksstudieprogrammer
 5. Kompetanseregelverk
 6. Rangeringsregelverk
 7. Opptakskvoter
 8. Kvalifikasjonsgrunnlag for studieprogram
 9. Søknadshistorikk
 10. Søknadsweb
 11. Importere fil fra SO
 12. Registrere søkere og søknader.
 13. Søkerspørsmål
 14. Følgeskjema
 15. Kontroll av søknadsregistrering
 16. Søkere som har eller som søker om generell studiekompetanse
 17. Behandle søknad om generell studiekompetanse
 18. Innstilling av opptaksstudieprogram
 19. Opptak til utvekslingsavtaler
 20. Søkere som har godkjent bruk av elektronisk vitnemål
 21. Søkere som har lastet opp dokumenter i SøknadsWeb
 22. Import av eksterne resultater

2. Søknader til studieprogram

 1. Kvalifikasjonsgrunnlag og vitnemåltyper. Realkompetanse og dispensasjon
 2. Skole- og fordypningspoeng, poengberegningsmåter
 3. Vitnemålskalkulator
 4. Behandling av elektroniske vitnemål
 5. Tilleggspoeng for høyere utdanning, praksis mv.
 6. Spesielle opptakskrav - Fagprofil
 7. Søknader som må gis spesiell behandling
 8. Mangler ved søknad til studieprogram
 9. Plassere i kvote
 10. Kompetanse, kvoter, poeng og rangering. Oversikt og oppdatering
 11. Studiested, studietrinn, studieprogramvalg
 12. Opptak på spesielle vilkår (NTNU)
 13. Tidlig opptak. Reservert plass.
 14. Registrering av opptaksgrunnlag i lokale opptak
 15. Søknad resultatgrunnlag
 16. Søkere som allerede har studierett
 17. Oversikt over søknadsalternativer
 18. Lister over søkere til studieprogram
 19. Statistisk oversikt over søkere og søknadsalternativer
 20. Kontroll av konsistent og komplett saksbehandling
 21. Opptak - endringslogg og navneendring
 22. Eksport til SO
 23. Norsk vitnemålsdatabase
 24. Søkere til utvekslingsavtaler
 25. Behandle dokumenter
 26. Marknader

3. Opptaket

 1. Innledning
 2. Viktige opptaksparametre
 3. Samordning og oppdatering av tilbud
 4. Brev om resultat av opptak. Svar
 5. Oversikt over tilbud, bortfall, venteliste og jasvar
 6. Opprykk fra venteliste, nye opptaksrunder
 7. Saksbehandling på web
 8. Registrering av frammøte
 9. Dokumentkontroll

4. Etter opptaket

 1. Oppdatere Gsk, studentstatus, studierett, kull- og klassetilhørighet
 2. Eksport av lokale GSK-vedtak til SO
 3. Generering av Snr-nr
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 22:23