22 Import av eksterne resultater

FS154.001 Import av eksterne resultater. Dette er  en nattjobb som kjører komplett overføring en gang pr uke (startes hver fredag kveld). I tillegg kjøres det en endringsoverføring hver kveld søndag til torsdag som henter informasjon for nye søkere. Jobben vil kjøre for VÅR-opptak frem til 01.02, og for andre opptak frem til 01.09.

For hver jobb tas det vare på en oversikt over hvilke søkere som overføring er bestilt for.

Det hentes kun eksterne resultater for søkere som har akseptert at dette kan hentes. Resultatene blir lagt i Person eksternstudium.

Ved innlasting av nye resultater for søker oppdateres kolonnen med J. Verdien i feltet omgjøres til N når en trykker på Fullfør.

 

En kan også kjøre jobben manuelt dersom en feks etter en søknadsfrist vil hente resultater umiddelbart. Dette må gjøres fra FS-system-klienten, menyvalg Database - Databasejobb. Velg jobben JOB_0185_FS154001_1 (comments: Komplett import av resultater), og trykk på Tvangskjør.

 

Ved import av nye eksterne resultater for søkere vil ikke ubehandlet resultat endres til J i følgende tilfeller: 

  • Søker som enten er yngre enn 23 eller som har hake i kvalgrunnlag PRA OG
  • er kvalifisert for alle søknadsalternativ OG
  • høyere utdanningspoeng har verdi 2 ELLER det ikke er registrert manuellt utdanningspoeng
  • UNNTATT: Når det importeres resultater på nivå 40 eller 41
Publisert 22. mars 2016 11:13 - Sist endret 29. mars 2022 20:21