Produktutvikling og prosjekter

Her finner du informasjon om vår produktutvikling, samt prosjekter, kartlegginger og høringer.

Produktutvikling og strategi

  • Mål og metode for FSs produktutvikling
  • Årlige veikartmål og hovedprioriteringer

Internasjonale samarbeid og nettverk

Våre ansatte deltar i samarbeid og nettverk for digitalisering av universitets- og høyskolesektoren.

Prosjekter

Aktive og avsluttede prosjekter: utvikling og utredning

Kartlegginger og høringer

Resultater fra kartlegginger og høringer.