Utveksling

Utveksling av studenter, fagpersoner og administrativt ansatte.

Et stadig økende antall programstudenter tar deler av utdanningen ved et utenlandsk lærested og institusjonene tar imot innreisende studenter fra andre land. Det er også et politisk mål om å øke studentmobiliteten. Institusjonene inngår avtaler seg i mellom om utveksling av studenter, fagpersoner og også administrativt personale. Slike avtaler kan registreres og administreres i FS.

Dette arbeidet gjøres i en egen modul i FS; Utvekslingsmodulen.

All rapportering på området henter data fra de studieadministrative systemene, og FS-institusjonene rapporterer på grunnlag av det lærestedet har registrert i FS. Det er derfor svært viktig at data i FS registreres slik at rapportering og tildeling av midler på bakgrunn av dette blir korrekt.

NSD skiller mellom to typer avtaler: institusjonsorganiserte program og individbaserte avtaler. De institusjonsorganiserte programmene er varige, formaliserte studentutvekslingsprogrammer mellom norske og utenlandske institusjoner, mens de individbaserte avtalene er avtale mellom to institusjoner om en individuell student på et forhåndsgodkjent studieopphold som inngår som del av studentens grad ved hjemmeinstitusjonen. Freemovers (kodet som INDIVID i FS) er et slikt eksempel.

1. Utvekslingsavtaler

 1. Utvekslingsavtale samlebilde
 2. Utvekslingsavtale samlebilde - underbilder
 3. FS175.001 Oppretting av termin for opptakstudieprogram for utreisende studenter
 4. FS280.001 Utvekslingsavtaler

2. Utvekslingspersoner

 1. Utvekslingsperson samlebilde
 2. Utvekslingsperson samlebilde - underbilder
 3. Utvekslingsperson - logg
 4. FS270.001 Utvekslingspersoner
 5. Koder

3. Søkere

 1. FS170.001 Søkere til innreisende utveksling
 2. FS171.001 Nominerte søkere - kontrollrapport

4. Stipendsøknader

 1. Stipendsøker
 2. Stipendsøknader

5. Kontaktpersoner

 1. Kontaktpersoner for avtaler
 2. Nominator
 3. Utvekslingskoordinator
Publisert 10. sep. 2014 11:12 - Sist endret 30. mars 2022 00:57