Kvalifikasjoner, vitnemål og vitnemålstillegg

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjoner oppnås etter fullføring av studieprogram med beståtte vurderinger, og det er administrasjonens oppgave å tildele kvalifikasjonene. Det er oftest mulig å beregne oppnådde kvalifikasjoner ved hjelp av automatiske rutiner, slik at arbeidet med å finne kandidatene og kontrollere at de oppfyller kravene kan reduseres til et minimum. Når en student har oppnådd en kvalifikasjon, registreres kvalifikasjonen i kvalifikasjonsprotokollen.

Vitnemål

Vitnemål kan produseres for oppnådde vitnemålsgivende kvalifikasjoner som er overført til kvalifikasjonsprotokollen. Vitnemålet består av en tittelside (side 1), en eller flere informasjonssider med beskrivelse av graden og studieprogrammet (side 2), samt grunnlag for vitnemål (side 3) som lister opp resultatene som inngår i kvalifikasjonsoppnåelsen.

Vitnemålstillegg (Diploma Supplement - DS)

Vitnemålstillegg/Diploma Supplement (DS) er et vedlegg til det originale vitnemålet som alle kandidater skal få. I vedlegget beskrives studiets nivå og innhold og hvilke krav som må oppfylles for å oppnå kvalifikasjonen. I tillegg gis det en generell beskrivelse av hvordan høyere utdanning er organisert i vedkommende land, med opptakskrav, offentlig/private institusjoner, antall studieår for å oppnå ulike kvalifikasjoner osv.

1. Grunnlagsdata

 1. Bilde Kvalifikasjon - øvre del
 2. Bilde Kvalifikasjon - underbilder
 3. Bilde Beskyttet tittel
 4. Knytting av studieprogram til kvalifikasjon - utdanningsplanbasert
 5. Knytting av studieprogram til kvalifikasjon - ikke utdanningsplanbasert
 6. Brevtype for vitnemål og vitnemålstillegg (DS)

2. Beregning av oppnådd kvalifikasjon

 1. FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon (utdanningsplanbasert)
 2. FS651.001 Beregning av oppnådd kvalifikasjon (ikke-utdanningsplanbasert)

3. Kontroll og redigering av oppnådd kvalifikasjon

 1. Bilde Oppnådd kvalifikasjon - øvre del
 2. Bilde Oppnådd kvalifikasjon - underbilder
 3. FS652.001 Beregning av samlet karakter for grad - modell NTNU

4. Overføring av oppnådd kvalifikasjon til protokoll

 1. FS655.001 Overføring av oppnådd kvalifikasjon til protokoll
 2. Bilde Oppnådd kvalifikasjon protokoll
 3. Logg oppnådd kvalifikasjon protokoll

5. Utlisting av oppnådde kvalifikasjoner

 1. Rapport FS660.001 Oppnådd kvalifikasjon
 2. Rapport FS661.001 Korrekturliste oppnådd kvalifikasjon

6. Produksjon av vitnemål og vitnemålstillegg (DS)

 1. Rapport FS670.001 Vitnemålsdokumenter
 2. Rapport FS670.002 Vitnemål
 3. Rapport FS670.003 Diploma Supplement
 4. Styringsverdier for vitnemål og vitnemålstillegg i FS-system

7. Etterbehandle kvalifikasjonsdata

 1. Statistikk over oppnådd kvalifikasjoner
 2. Sikring av kvalifikasjonsdata
Publisert 9. jan. 2015 14:32 - Sist endret 29. mars 2022 23:56