Programstudent

Modulen Programstudent inneholder funksjoner for utdanningsplaner, kull/klasse, permisjoner og mer. 

Mye av informasjonen her grenser mot modulene Person, Studieelementer, Undervisning og Vurdering, som er dokumentert i egne brukerhåndbøker.

Se hele brukerhåndboka

 

1. Utdanningsplan

 1. Bildet Utdanningsplan
 2. Redigere utdanningsplan
 3. Opptak til veilvalg/studieretning og emneprioritering
 4. Ekstern utdanning, legge til emner og planelementer
 5. Vitnemål og DS
 6. Utdanningsplanlogg

2. Rutiner for oppdatering av utdanningsplaner

 1. FS718.001 Generer studieprogramstudent
 2. FS718.002 Generer emner i utdanningsplan
 3. FS718.003 Sletting/bytting av emner i utdanningsplan
 4. FS718.004 Beregning av studieretning for studieprogramstudenter
 5. FS718.005 Oppdateringer for emne i utdanningsplan
 6. FS718.006 Generering av veivalg for kull, studieretning eller klasse
 7. FS718.007 Sletting eller oppdatering av emne med prioritering, uten opptak

3. Kull, klasse og permisjoner

 1. Kull samlebilde
 2. Kullklassestudent
 3. Student/Innvilget permisjon
 4. Semesterrapport
 5. Veiledningsforhold/Møter
 6. Fagansvarlig for forskningsgruppe

  4. Rutiner for oppdatering av studieretter

  1. FS250.001 Inndragning av studierett
  2. FS250.002 Fullføring av studierett (klasse)
  3. FS250.004 Utgåtte studieretter

  5. Rutiner for oppdatering av kull/klasser

  1. FS330.005 Flytting fra klasse til klasse
  2. FS330.006 Nedflytting av studiekull

  6. Utdanningsplanrapporter

  1. FS727.001 Utdanningsplan for student
  2. FS728.002 Veivalg for utdanningsplan
  3. FS728.003 Utdanningsplanelementer i utdanningsplan
  4. FS728.004 Bekreftelse av planinformasjonstyper for utdanningsplan
  5. FS728.010 Emneprioritering innenfor utdanningsplan

  7. Programstudentrapporter

  1. FS724.001 Adresseliste studieprogramstudenter
  2. FS729.001 Semesterregistreringsopplysninger for studieprogramstudent
  3. FS732.001 Veiledningsforhold for student (lenke fører til doktorgadsdokumentasjonen)
  4. FS732.002 Veiledningsforhold for veiledere (lenke fører til doktorgadsdokumentasjonen)
  5. FS733.001 Finansiering for studieprogramstudent
  6. FS740.001 Studentoppgaver - arbeid
  7. FS740.002 Ferdige studentoppgaver
  8. FS740.003 Sensurprotokoll for avsluttende vurdering
  9. FS290.001 Innvilgede permisjoner

  8. Kull-/klasserapporter

  1. FS300.002 Aktive studiekull/klasser
  2. FS301.006 Klassebilder
  3. FS301.010 Studenter i studiekull
  4. FS301.012 Studenter i studiekull pr dato
  5. FS311.001 Studenter uten godkjent praksis
  6. FS311.002 Praksisbrev - studieprogram
  7. FS315.002 Karakteroversikt for klasse
  8. FS371.002 Navneliste - kullstudenter

  9. Kontrollrapporter

  1. FS265.001 Studieretter i periode
  2. FS265.002 Studenter med flere studieretter
  3. FS266.001 Studenter med studentgrunnlag og aktiv studierett
  4. FS727.002 Manglende emnekombinasjonsinnfylling for utdanningsplan
  5. FS727.003 Studenter tilknyttet emnekombinasjon
  6. FS727.004 Studenter tilknyttet emne
  7. FS727.005 Emner slettet fra utdanningsplan
  8. FS727.006 Emner i utdanningsplan - manglende vurderingsmeldinger
  9. FS728.001 Utdanningsplanbekreftelse

  10. Statistikkrapporter

  1. FS260.001 Studierettstatusfordeling
  2. FS261.001 Krysstabell vurderingsmelding - studierett
  3. FS262.001 Fordeling av studieretter i periode
  4. FS304.001 Fordeling av studenter på klasse
  5. FS751.001 Heltidsekvivalenter - studieprogram
  6. FS752.001 Utdanningsplan, emne- planelement- og veivalgfordeling
  7. FS753.001 Emnevalgfordeling for utdanningsplaner
  8. FS754.001 Gjennomføringsfakta - emne
  9. FS755.001 Gjennomføringsfakta - studieprogram
  Publisert 11. juli 2018 10:02 - Sist endret 29. mars 2022 15:44