Etter- og videreutdanning

1. Opprette og vedlikeholde kurs

 1. Opprette og endre grunnleggende informasjon om etterutdanningskurs

2. Opptak

Forberedelser:

 1. Registrere frister, opptakskrav og kursspørsmål
 2. Registrere informasjon og e-postkvitteringer deltagerne skal få
 3. Innhente samtykker fra kursdeltagere

Behandle søknader:

 1. Legge til en ny søker eller kursdeltaker
 2. Behandle en søknad om opptak til et kurs
 3. Visning av meldinger og sanksjoner for kurssøkere

Gi tilbud, avslag eller ventelisteplass:

 1. Gi tilbud eller avslag om opptak, og håndtere venteliste (ikke ferdig)
 2. Informere kurssøkere om resultatet av opptaket (lenker til brevmodulen)

Gammel dokumentasjon:

 1. Etterutdanningskurs samlebilde - Hele
 2. Etterutdanningskurs samlebilde - Spørsmål
 3. Etterutdanningskurs samlebilde - Foretak
 4. Etterutdanningskurs samlebilde - PlanInfo
 5. Etterutdanningskurs samlebilde - Info
 6. Akseptanse for deltager
 7. Etterutdanningskurs samlebilde - Deltakere
 8. Bildet Deltaker
 9. Kursdeltakelse - hele
 10. Kursdeltakelse - Brevlogg

3. Fakturering

 1. Registrere foretak
 2. Fakturering av kurs hvor foretak skal betale hele regningen
 3. Fakturering av kurs hvor alle deltagere skal ha samme faktura
 4. Fakturering ved variasjoner for enkeltdeltagere
 5. Legge til, endre eller slette fakturadetaljer
 6. Ta ut grunnlag for EHF-faktura
 7. Oppfølging av fakturaer og betalinger

4. Kursavvikling

 1. Behandle informasjon om praktiske forhold rundt kursavvikling
 2. Undervisning
 3. Eksamen

Gammel dokumentasjon praktiske forhold:

 1. Etterutdanningskurs samlebilde - Opphold
 2. Kursdeltakelse - Opphold
 3. Kursdeltakelse - Kurssvar
 4. Kursdeltakelse - Spørreundersøkelse
 5. Kursdeltakelse - InfoBekreft

Gammel dokumentasjon undervisning:

 1. Aktiviteter innen et kurs
 2. Kursaktivitet samlebilde - Undervisningsaktivitet
 3. Kursaktivitet samlebilde - Deltaker
 4. Kursaktivitet samlebilde - Timeplan
 5. Etterutdanningskurs samlebilde - Personrolle
 6. Kursaktivitet samlebilde - Personrolle

Gammel dokumentasjon eksamen/vurdering:

 1. Kursdeltakelse - vurdering
 2. FS439.001 Oppretting av kursdeltager som student

5. Kursbevis

 1. Overføring fra kursdeltagelse til kursprotokoll
 2. Generere kursbevis

6. Bilder, rapporter, brev og rutiner i modulen

Bilder i modulen

 1. Etterutdanningskurs samlebilde - Hele
 2. Kursdeltakelse - hele
 3. Deltaker
 4. Kursaktivitet samlebilde
 5. Kursprotokoll (nederst i denne artikkelen)
 6. Akseptanse for deltager

Rapporter og brev

 1. Kurskode som parameter
 2. FS350.004 Personakseptanse
 3. FS431.001 Kursdeltakere
 4. FS431.002 Kursdeltakere - Kurs-spørsmål og svar
 5. FS431.010 Kurstall
 6. FS432.001 Bekreftelse på mottatt kurspåmelding
 7. FS433.003 Hotellreservasjon
 8. FS434.001 Deltakerliste for kursaktivitet
 9. FS435.001 Kursbevis
 10. FS436.001 Kurs - romdisponering.
 11. FS437.001 Kursaktivitet - kataloginfo

Rutiner

 1. FS200.007 Endring av deltakernummer
 2. FS439.001 Oppretting av kursdeltaker som student.

7. Koder og definisjoner

 1. Definisjon av Etter- og videreutdanning.
 2. Kurstype
 3. Målgruppe
 4. Foretak
 5. Registreringsform
 6. Kurskategori
 7. Informasjonskilde
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 28. mars 2022 11:14