EMREX

Forutsetninger for overføring av resultater fra utlandet til Norge

For at de norske FS-institusjonene skal kunne motta resultater fra utlandet, må de gjøre følgende:

  • skrive under databehandleravtale for Vitnemålsportalen (sendt fra FSAT til alle institusjonene i e-post av 18.11.2015 08:58)
  • slå på Feide for Vitnemålsportalen (Vitnemålsportalen er applikasjonen som leverer norske resultater via EMREX)
  • ta i bruk StudentWeb3
  • aktivere funksjonaliteten EMREX_IMP i modulvalg VURDRES for applikasjon STUDWEB3 i bildet WebApplikasjon modulvalg

Hvor i FS kan man se resultater importert via EMREX?

For å få opp en oversikt over alle studenter som har benyttet EMREX ved en institusjon, kan man gjøre følgende:

1) Velg modulen Godkjenningssaker

2)  Åpne bildet Resultatbestilling

3) Skriv "EMREX" i merknadsfeltet og trykk på enter

Se for øvrig dokumentasjonssidene om Person eksternstudium - resultater

Andre dokumentasjonssider som er relevante

Studentens forside i Studentweb

Slik ser studentene sine egne eksterne resultater i Studentweb

Publisert 16. feb. 2017 14:23 - Sist endret 29. mars 2022 02:30