Undervisning

1. Planlegge undervisning

 1. Innledning
 2. Undervisningsenhet samlebile
 3. Undervisningsaktiviteter
 4. Automatisk generering av undervisningsenheter og -aktiviteter
 5. Rapporter undervisningsplanlegging

2. Administrere undervisningsressurser

Undervisningsressurser omfatter fagpersoner, undervisningslokaler og tiden som står til disposisjon for undervisning.

Noen institusjoner inngår avtale med eksterne institusjoner (skoler, helseinstitusjoner) om å utplassere studenter i praksis i bestemte perioder.

 1. Fagpersoner
 2. Undervisningstimeplan
 3. Eksterne undervisningssteder

3. Melding og opptak til undervisning

 1. Innledning
 2. Undervisningsmeldinger
 3. Registrere undervisningsmeldinger - åpne emner
 4. Planlegge undervisningsopptak
 5. Forhåndspåmeldte studenter
 6. Undervisningspåmeldte studenter
 7. Beregning av kvalifisert - undervisningspåmeldte
 8. Poengtildeling - undervisningspåmeldte
 9. Undervisningsopptak
 10. Undervisningstilbud - prioriterte emner
 11. Undervisningstilbud - ikke-prioriterte emner
 12. Samkjøring av emner
 13. Oversikt over undervisningspåmeldte
 14. Fordele studenter på partier
 15. Spesialtilbud
 16. Etteranmelding

4. Studenter i undervisningsenhet

 1. Studenter i undervisningsenhet
 2. Vise/registrere studenter som deltakere i undervisning
 3. Vise/registrere studenter på parti
 4. Vise studentens deltakelse i undervisning og i aktiviteter
 5. Tilpasningsvedtak
 6. Faktisk fremmøte til undervisning
 7. Sletting av undervisnings- og eksamensmeldinger

5. Praksis og andre løsninger for profesjonsutdanninger

I dette avsnittet beskrives spesielle løsninger utviklet for spesielle profesjonsstudier. Dette gjelder praksis, "midlertidig lisens" i medisinstudiet, "instrument" i musikkutdanningene og "obligatorisk praksis" i sivilingeniørutdanningene m.fl.

 1. Praksis i FS
 2. Praksissted
 3. Praksisavtale
 4. Fordeling av studenter i praksis
 5. Praksisrapporter
 6. Obligatorisk praksis for studieprogram
 7. Midlertidig lisens - profesjonsutdanning i medisin
 8. Instrument i musikkutdanning
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 22:54