GAUS - søketjeneste for godkjenning av utenlandske studier

Gaus gir saksbehandlere som jobber med godkjenning av utenlandsk utdanning tilgang å lese andre institusjoners behandling og vedtak. 

Ved å få innsyn i hvordan andre institusjoner behandler saker, f.eks. fra samme land eller samme utdanningsinstitusjon, vil man kunne spare tid, øke kvaliteten og bidra til å sikre likebehandling.

Brukerdokumentasjonen for GAUS er delt inn i tre deler: 

  1. Overføring av brukere og saker til GAUS
  2. Hvordan bruke GAUS
  3. Vedtak fra NOKUT
Publisert 26. aug. 2016 12:18 - Sist endret 28. mars 2022 13:14