FS-WebService

1. Innledning

  1. Hva er en webservice?
  2. Hvordan få tilgang og rettigheter til FS-Webservice?

 

2. Tjenester der FS er server og tilbyr data ut til andre 

2.1 Ny FS-plattform

 

2.2 Gammelt FS-API

I 2018 begynte Sikt utviklingen av et nytt, generelt FS-API. Utvikling på denne plattformen er nå stanset, og dette APIet vil etterhvert bli erstattet av den nye FS-plattformen

2.3 Overføring til BAS 

BAS står for brukeradministrative systemer som for eksempel Cerebrum, Active Directory og flere.

Eksport av studentinformasjon inneholder personinformasjon, adresseopplysninger, gruppetilhørigheter og oppmeldingsinformasjon. Den som kaller operasjonen får et XML-dokument i retur som følger skjemaet FS-CDM.xsd

  1. Innledning
  2. Operasjonene
  3. BAS-utrekket
  4. Hvilke studenter blir med i BAS-uttrekket
  5. Teknisk dokumentasjon

2.4 Overføring til Utdanning.no (CDM)

2.5 Overføring til Studyinnorway.no

2.6. Overføring til Studentsamskipnaden i Oslo - BRIS

BRIS overfører data til Studentsamskipnaden i Oslo (SiO). Den som kaller operasjonen får et XML-dokument i retur som følger skjemaet.

  1. Uttrekk
  2. Metodene til BRIS

2.7. Studinfo2 - Studieinformasjon

Tjenesten overfører samme informasjon som rapport FS200.040 i studieelementmodulen.

Teknisk dokumentasjon
Detaljert beskrivelse (pdf)

2.8. CRUD

CRUD (Create, Read, Update, Delete) er en web-tjeneste som tilbyr innsetting, uthenting og oppdatering (foreløpig ikke sletting) av data fra flere FS-tabeller.

2.9. Studrapp / Portal

Tjeneste som leverer ulike uttrekk til bruk i institusjonens portaler. Forhåndsgodkjenning Lånekassa ligger også her.

2.10 Uttrekk til digital eksamen

2.11 Dataporten

En tjeneste / infrastruktur fra Uninett

Vår Studentbevis-app bruker Dataporten

2.12 Lånekassen

Oppslag av forhåndsgodkjenninger
Oppslag av studentstatus

 

3. Tjenester der FS er klient og leverer data opp mot andre parters WS

3.1. Overføring til LMS

3.2 Overføring til Public 360

3.3 GAUS - søketjeneste for utenlandske studier

 

4. Interne tjenester i FS, WS mellom FS-institusjoner og oppslag mot registere

4.1 Kontakt- og reservasjonsregisteret

FS-klienten, Studentweb, EVUweb og Søknadsweb er koplet mot Kontakt- og reservasjonsregisteret (KORR).

4.2 Digital e-postkasse

4.3 Resultatutveksling mellom norske institusjoner

4.4 Emrex - internasjonal resultatutveksling

4.5 Henting av dokumenter fra SO til saksbehandling i NOM-opptaket

WS leser dokumentoversikt og dokumentvisning fra SO, og viser fram i Søknad samleblide. 

4.6 RUST - register for utestengte studenter

4.7 Generering av PDF for brev og vitnemål

WS sender utskrifter til egen tjeneste som generer og leverer tilbake PDF.

4.8 Logo

WS henter logo fra Koder - felles - inst/fak/sted - logo og presenterer i webappliksjoner

Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 28. mars 2022 18:53