Doktorgrad

1. Søknad og opptak til doktorgradsstudium

 1. Søknad og opptak
 2. Opprette kandidat

2. Administrasjon av doktorgradskandidater

 1. Student samlebildet

3. Underbilder i Søknad- og Student samlebildet

 1. Fag/Fagområde
 2. Finansiering
 3. Forskerskole
 4. Grunnutdanning
 5. Innlevering
 6. Mobilitet
 7. Permisjon
 8. Samarbeidsavtale
 9. SOppg
 10. Tidskonto
 11. Utdanningsplan
 12. Veiledning

4. Innlevering og vitnemål/DS

 1. Innlevering
 2. Vitnemål/Diploma Supplement

5. Underbilder i Innlevering

 1. Kommisjonsmedlemmer
 2. Avhandlingsvurderig
 3. Prøveforelesning
 4. Disputas

6. Forskerskole

 1. Forskerskole

7. Rapportering

 1. NSD og NIFU

8. Doktorgradsregistrering via web

 1. Webapplikasjon - Modulvalg
 2. Framdriftsrapportering via spørreskjema
 3. Semesterrapport

9. Kodebilder

 1. Avhandlingstype
 2. Avslagsårsak
 3. DrEmneRolle
 4. Doktorgradstype
 5. Fag
 6. Fakultetsvurdering
 7. Finanskilde
 8. Forelesningstype
 9. Forlengelsesårsak
 10. Forskerskoletilknytning
 11. Forskerskoleutbredelse
 12. Gradkodeliste
 13. Gradtype
 14. Institusjonsbehanding
 15. Kommisjonsbehandling
 16. Kommisjonsvurdering
 17. Kvalifikasjon
 18. Opponenttype
 19. Plikttype
 20. Reglement
 21. Samarbeidstype
 22. Styrets vurdering
 23. Tidskontodetaljtype
 24. Vitenskapsdisiplin

10. Rutiner

 1. FS960.001 Oppmelding av drgradkandidater til vurdering
 2. FS960.002  Vedlikehold av versjonskode for opplæringsemner
 3. FS999.001 Avslutning doktorgrad

11. Rapporter

 1. FS350.001 Svar på spørreundersøkelse
 2. FS350.002 Spørreskjemabesvarelse
 3. FS350.003 Svarstatus for spørreundersøkelse
 4. FS732.001 Veiledningsforhold for student
 5. FS732.002 Veiledningsforhold for veileder
 6. FS911.001 Kandidatrapport opptaksgrunnlag
 7. FS912.001 Drgradkandidat opplysninger
 8. FS913.001 Kandidatopplysninger
 9. FS914.001 Opplysninger til doktorgradsprotokoll
 10. FS915.001 Rapport for enhet opptaksgrunnlag
 11. FS916.001 Kandidatrapport avtale og arbeidsforhold
 12. FS917.001 Tidskonto opplysninger
 13. FS920.001 Forskerskolemedlemmer
 14. FS924.001 Samarbeidsrapport eksterne opphold
 15. FS925.001 Samarbeidsrapport samarbeidsavtaler
 16. FS926.001 Samarbeidsrapport eksterne resultater
 17. FS927.001 Ekstern finansiering
 18. FS929.001 Samarbeidsrapport eksterne kommisjonsmedlemmer
 19. FS933.001 Adresseliste kreering
 20. FS934.001 Disputasoppslag
 21. FS935.001 Innlevering uten gjennomført disputas
 22. FS936.001 Avhandlingsvurdering
 23. FS940.001 Antall kandidater tatt opp i en periode fordelinger
 24. FS941.001 Kandidatenes alder ved oppstart og disputering
 25. FS944.001 Gjennomstrømmingstall for doktorgradskandidater
 26. FS944.002 Gjenomstrommingstall for doktorgradskandidater dbh beregning
 27. FS944.003 Data for analyse av frafall og gjennomstrømming
 28. FS946.001 Antall avlagte doktorgrader pr grad
 29. FS949.001 Tidsrom fra fullført grunnutdanning til påbegynt forskerutdanning
 30. FS951.001 Kandidatenes forlengelser
 31. FS952.001 Kandidater som har avbrutt
 32. FS953.001 Avslutningsfasen
 33. FS957.001 Rapport for enhet bedømmelseskommisjoner
 34. FS958.001 Avlagte doktorgrader
 35. FS970.001 Sokerliste doktorgrad
 36. FS990.001 Kandidatrapport opplæringsoversikt

 

Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 30. mars 2022 07:06