Semesterregistrering

1. Forberede semesterregistreringen

Forberedelser til semesterregistrering består i å tilrettelegge studentweb for nytt semester, for betaling av semesteravgift og andre avgifter, formularer som studentene skal benytte ved betaling av semesteravgift og registrering, og å vedlikeholde visse kodeverdier og registreringsparametre. I de senere år er det flere institusjoner som i stedet for å sende ut giro, legger KID-koden ut på studentweb, slik at studentene kan hente den der og betale via nettbanken sin.

 1. Datoer for semesterregistrering
 2. Oppdateringssperre

2. Studentkort

 1. Studentkort

3. Registrering og melding til vurdering

 1. Registerkort
 2. Ulike oppdateringer på registerkortet
 3. Semesterkvittering
 4. Navnelister og manntallsliste
 5. Generering av registerkort
 6. Generering av e-postadresse
 7. Kontroll av semesterregistrering

4. Fravær

 1. Fravær
 2. Registrerings- og fraværsstatistikk

5. Fastlege

 1. Fastlege

6. Diverse bilder og rapporter

Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 16:46