Studieelementer

1. Innledning

 1. Definisjoner

2. Emner

 1. Emne samlebilde
 2. Emne samlebilde - Undervisningstermin
 3. Emne samlebilde - Undervisningsterminperiode
 4. Emne samlebilde - Undervisningsenhet
 5. Emne samlebilde - Undervisningssted
 6. Emne samlebilde - Emnesperre
 7. Emne samlebilde - Fordypning
 8. Emne samlebilde - Pensum
 9. Emne samlebilde - Språk
 10. Emne samlebilde - Vurderingstid
 11. Emne samlebilde - Vurderingskombinasjon
 12. Emne samlebilde - Vurderingsenhet
 13. Emne samlebilde - Forkunnskapskrav
 14. Emne samlebilde - Vektingsreduksjoner
 15. Emne samlebilde - Studieprogram
 16. Emne samlebilde - Fag
 17. Emne samlebilde - Personrolle
 18. Emne samlebilde - Veileder
 19. Emne samlebilde - Veiledersted
 20. Emne samlebilde - Info
 21. Emne samlebilde - Info termin
 22. Emne samlebilde - Navnehistorikk
 23. Emne samlebilde – Campus
 24. Bilde Emneinfo
 25. Bilde Emne navnehistorikk
 26. Bilde Emnelogg
 27. Rapport FS220.001 Emnetabell
 28. Rapport FS220.010 Emneopplysninger
 29. Rutine FS200.004 Emnekopiering
 30. Rapport FS233.001 Stedtabell
 31. Bilde Emnevalgstatus (Kodebilde)
 32. Bilde Emnekategori (Kodebilde)

3. Studieprogram

 1. Bilde Studieprogram
 2. Studieprogram samlebilde - Emnekombinasjon
 3. Studieprogram samlebilde - Avgift
 4. Studieprogram samlebilde - Fag
 5. Studieprogram samlebilde - Studieretning
 6. Studieprogram samlebilde - Kvalifikasjon
 7. Studieprogram samlebilde - Personrolle
 8. Studieprogram samlebilde - Kull
 9. Studieprogram samlebilde - Emne
 10. Studieprogram samlebilde - Samarbeid
 11. Studieprogram samlebilde - Navnehistorikk
 12. Studieprogram samlebilde - Lisens
 13. Studieprogram samlebilde - Rapportering
 14. Studieprogram samlebilde - Praksiskrav (relevant kun for NTNU)
 15. Studieprogram samlebilde - Tekst DS / Vtm, Fag og Språk DS (Diploma Supplement)
 16. Studieprogram samlebilde - Info
 17. Studieprogram samlebilde - Infotermin
 18. Studieprogram samlebilde - Oppgave
 19. Studieprogram samlebilde - Planinfotype
 20. Studieprogram samlebilde - Planforslag
 21. Studieprogram samlebilde – Campus
 22. Studieprogram samlebilde – Utv.avtale
 23. Bilde Studieprogram - studieretning
 24. Bilde Studieprogram navnehistorikk
 25. Bilde Studieprogramlogg
 26. Bilde Studieprograminfo
 27. Rapport FS230.003 Studieprogramtabell
 28. Rapport FS231.001 Planinformasjon for studieprogram
 29. Rutine FS200.018 Kopiering av rapporteringsinformasjon for studieprogram
 30. Bilde Subjectarea (Kodebilde)

4. Emnekombinasjoner

 1. Emnekombinasjon samlebilde
 2. Emnekombinasjon samlebilde - Emnekombinasjon
 3. Emnekombinasjon samlebilde - Emne
 4. Emnekombinasjon samlebilde - Utdanningsplanelement
 5. Emnekombinasjon samlebilde - Frie emnevalg
 6. Emnekombinasjon samlebilde - Veivalg
 7. Emnekombinasjon samlebilde - strukturvinduet (høyre del)
 8. Bilde Emnekombinasjonslogg
 9. Rapport FS226.001 Emnekombinasjon
 10. Rapport FS226.003 Emnekombinasjon hvor emne inngår
 11. Rutine FS200.019 Endring av emnekombinasjonskode

5. Emnesamlinger

 1. Bilde Emnesamling
 2. Bilde Emnesamling - Emne inngår
 3. Bilde Emnesamling - Emnesamling inngår
 4. Bilde Emnesamling - Fag og Studieprogram
 5. Rapport FS221.001 Emnesamlingstabell.

6. Endringsfunksjoner for emne-, studieprogramopplysninger og koder

 1. Endring av sentrale emneopplysninger
 2. Rutine FS200.002 Endring av emneid
 3. FS200.017 Endring av studieprogramkode
 4. Rutine FS200.005 Endring av institusjonsnr
 5. Rutine FS200.003 Endring av Stedkode
 6. Rutine FS200.009 Endring av koder
 7. Rutine FS200.013 Endring av bygningkode
 8. Rutine FS200.014 Endring av romkode

7. Emnekjeder

 1. Bilde Emnekjede
 2. Rapport FS226.002 Emnekjeder

8. Fag og studieretninger

 1. Bilde Fag
 2. Bilde Studieretning
 3. Rapport FS230.001 Fagtabell
 4. Rapport FS230.002 Studieretninger

9. Studium

 1. Bilde Studium

10. Forkunnskapskrav

 1. Bilde Forkunnskapskrav
 2. Forkunnskapskrav for ekvivalente emner, emnekombinasjoner og vurderingskombinasjoner
 3. Rapport FS227.001 Forkunnskapskrav

11. Vektingsreduksjoner

 1. Bilde Vektingsreduksjonsregel
 2. Effektuering av endringer i vektingsreduksjonsregel
 3. Rutine FS200.016 Generere vektingsreduksjonsregel og ekvivalenser for emner med samme emnekode
 4. Rapport FS225.001 Vektingsreduksjonsregler
 5. Rapport FS527.004 Studenter berørt av vektingsreduksjonsregel

12. Karakterregler

 1. Bilde Karakterregel
 2. Bilde Tallkarakter

13. Studieinformasjon

 1. Kodebildene Infotype og CDM-element
 2. Rutine FS200.010 Kopiering av infotekster
 3. Rutine FS200.015 Publisering av emner og studieprogram (infotermin)
 4. Rutine FS200.040 Eksport studieinformasjon XML-format
 5. Rutine FS200.011 Regenering av infotekster

14. Andre rapporter/rutiner

 1. Rapport FS245.001 Kvalifikasjonstabell
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 21. apr. 2022 10:56