Fagpersonweb

Fagpersonweb er en nettbasert tjeneste for vitenskapelige ansatte. Tjenesten lar fagpersoner utføre en del nødvendige studieadministrative rutiner og oppgaver via nettet, og skal kunne tjene som støtteverktøy i undervisningspraksisen.

Fagpersonweb kan også benyttes for å få innsyn i informasjon lærestedet har lagret om undervisning og studenter, som klasselister, bildeoversikter og studentdata.

1. Oppsett og tilganger

 1. Oppsett av Fagpersonweb
 2. Pålogging til Fagpersonweb
 3. Roller og tilganger
 4. Bilder av studenter i Fagpersonweb
 5. Integrasjon med TP

2. Generell funksjonalitet

 1. Forsiden
 2. Min profil
 3. Søk
 4. E-post
 5. Lenke til EpN
 6. Logge på som fagperson

3. Studentsiden

 1. Øvre del
 2. Fanen Kontaktinformasjon
 3. Fanen Studieprogram
 4. Fanen Resultater
 5. Fanen Fagprofil
 6. Fanen Oppmøte

4. Emnesiden

 1. Øvre del
 2. Fanen Studenter
 3. Fanen Fagpersoner
 4. Fanen Undervisning
 5. Fanen Vurdering
 6. Fanen Statistikk
 7. Fanen Praksis
 8. Fanen Oppmøte

5. Studieprogramsiden

 1. Øvre del
 2. Fanen Studenter
 3. Fanen Fagpersoner

6. Oppmøte

 1. Oppsett
 2. Forsiden
 3. Manuell oppmøteregistrering
 4. Oppmøteregistrering med kortleser
 5. Oppmøte i FS

7. Sensur

 1. Oppsett i FS
 2. Forberedelser i FS
 3. Tilgang for eksterne sensorer
 4. Oversikt over sensuroppdrag
 5. Registrere og overføre sensur
 6. Importere sensur
 7. Samsensur – kontaktinformasjon
 8. Samsensur – alle sensorene registrerer hver for seg
 9. Samsensur – én sensor registrerer på vegne av hele kommisjonen
 10. Sensur av gruppeeksamen
 11. Oppfølging av registrert sensur i FS

8. Begrunnelse for sensur

 1. Forberedelser i FS
 2. Opprette begrunnelsesforespørsel
 3. Oversikt over begrunnelsesforespørsler
 4. Oversikt over sensuroppdrag du kan registrere begrunnelser på
 5. Registrere og overføre begrunnelser
 6. Hvis sensor har lastet opp feil begrunnelse

9. Klagesensur

 1. Forberedelser i FS
 2. Oversikt over klagesensuroppdrag
 3. Registrere og overføre klagesensur

10. Godkjenning av obligatoriske aktiviteter

 1. Oppsett i FS
 2. Tilgangskontroll
 3. Oversikt over aktiviteter du kan godkjenne
 4. Registrere og overføre godkjenninger
 5. Importere godkjenninger
 6. Oppfølging av registrerte godkjenninger i FS
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 21:53