02 Forberedelser i FS

    Opprette kommisjoner og tilknytte sensorer

    For at et sensuroppdrag skal komme opp i Fagpersonweb, må fagpersonen være tilknyttet en kommisjon. Veiledning for hvordan du oppretter kommisjoner med sensorer finner du i brukerhåndboka for vurderingsmodulen:

    Fordele kandidater på kommisjon og kandidatnummerering

    Før sensuren kan føres i Fagpersonweb, må alle kandidater være fordelt på kommisjon. Dersom det er angitt på vurderingskombinasjonen at kandidatnumre skal benyttes, vil ikke sensor få tilgang til noen kandidater før kandidatnummerering er gjennomført.

    Publisert 16. juni 2017 08:43 - Sist endret 30. mars 2022 00:26