03 Tilgang for eksterne sensorer

Eksterne sensorer  får tilgang til Fagpersonweb så lenge sensuroppdraget er aktivt (for detaljer, se Roller og tilganger). Eksterne sensorer fra norske utdanningsinstitusjoner som benytter Feide, kan bruke sin egen Feide-konto for å logge seg på, dersom sensorens institusjon har åpnet for pålogging til Fagpersonweb. Øvrige norske eksterne sensorer kan benytte ID-porten dersom institusjonen har aktivert det.

Det betyr at utenlandske sensorer og sensorer som av andre grunner ikke har en Feide-bruker fra egen institusjon og ikke kan benytte seg av ID-porten, må få tildelt en Feide-bruker ved egen institusjon for å kunne bruke tjenesten.

Publisert 16. juni 2017 08:43 - Sist endret 28. mars 2022 11:12