04 Oversikt over sensuroppdrag

Varsler på forsiden

Når tidspunktet for eksamen har passert, vises et varsel på forsiden om at sensuren kan begynne. Varslene har tre nivåer:

  • Info (blå i): Vises når det én uke eller mer igjen til fristen
  • Viktig (oransje trekant): Når det er mindre enn en uke igjen til fristen
  • Haster (rødt varsel): Når sensurfristen er passert.

Dersom det finnes enkeltkandidater som har individuelle frister, tas det utgangspunkt i den fristen som kommer først av den ordinære sensurfristen og den tidligste individuelle fristen.

Sensurvarsler på forsiden
Sensurvarsler på forsiden

Varselet viser hvor mange kandidater i brukerens kommisjon som ikke er sensurert ennå. Kandidater som ligger i FS med en annen resultatstatus enn B, S, eller blank, for eksempel kandidater som ikke møtte til eksamen, eller har gyldig fravær, telles ikke med. Når det ikke finnes noen kandidater igjen å sensurere, forsvinner varselet.

Varsler for andre sensursystemer

Applikasjonen viser varsler selv om sensuren skal føres i et annet sensursystem enn Fagpersonweb, eller om den skal føres på papir. Hvis sensuren skal føres i Fagpersonweb, inneholder varslet en direktelenke til sensurregistreringssiden for denne eksamenen. Hvis sensuren skal føres i et annet system, lenker Fagpersonweb til innloggingssiden for det eksterne systemet. Dette forutsetter at URL til det eksterne systemet er registert i kodebildet Datasystem.

Sensurvarsler andre systemer
Sensurvarsler andre systemer
Kodebildet Datasystem
URL angis i kodebildet Datasystem, som finnes under Opptak i kodemodulen

Oversikt over alle sensuroppdrag

Klikk på Sensur i toppmenyen for å komme til oversikten over alle sensuroppdrag. Her får fagpersonen oversikt over alle sine sensuroppdrag, både aktive, fremtidige og avsluttede. I utgangspunktet vises alle aktive sensuroppdrag, det vil si alle oppdrag der det fortsatt finnes kandidater som ikke er overført til protokoll. Inaktive sensuroppdrag kan hentes fram ved å velge termin i filteret.

Alle sensuroppdrag blir listet opp, uavhengig av om Fagpersonweb er angitt som sensurystem. Dersom Fagpersonweb er sensursystem, vises knappen Registrer sensur. Registrer sensur-knappen er skjult fram til startdato for eksamen. Etter at sensuren er fullført, vises lenken Registrert sensur, som fører rett til kvitteringssiden for sensurregistreringssekvensen.

Sensuroppdrag
Sensuroppdrag

Ved å klikke på kommisjonsnavnet, får sensoren opp oversikt over medlemmer av kommisjonen, samt kontaktinformasjon til de andre medlemmene dersom det er registrert i FS. Følgende kontaktinformasjon vises:

  • E-postadresse: Intern adresse hvis den er satt, ellers ekstern adresse
  • Telefonnummer: Telefonnummer av typen ARB hvis det er satt for fagpersonen i bildet Persontelefon i FS-klienten. Hvis dette telefonnummeret ikke finnes, vises telefonnummeret angitt i Sted samlebilde for sted oppgitt i feltet Sted ansatt for fagpersonen i FS.
Kommisjon med kontaktinformasjon
Kommisjon med kontaktinformasjon

 

Publisert 16. juni 2017 08:43 - Sist endret 28. mars 2022 11:12