01 Oppsett i FS

For å ta i bruk sensurmodulen, må følgende være på plass i FS:

Aktivere modulen

Modul SENSUR
Modulvalg SENSUR

Modulen SENSUR må være aktivert i bildet Webapplikasjon - Modulvalg for at den skal være tilgjengelig for bruk.

Aktivere klagemodulen i Studentweb (gjelder f.o.m. versjon 2.3)

Sensurmodulen i Fagpersonweb forutsetter at begrunnelser kan formidles til studenten gjennom Studentweb. For at det skal skje, må klagemodulen i Studentweb settes aktiv. 

Modul KLAGE i Studentweb

I klagemodulen i Studentweb kan studentene få mulighet til selv å registrere begrunnelsesforespørsler og klagesaker. Institusjonen bestemmer imidlertid selv hvorvidt og i hvilken grad dette skal være mulig. Modulen kan settes opp slik at den kun viser status og konklusjoner på klagesaker og begrunnelsesforespørsler, og alle saker kan da følges opp manuelt. For mer informasjon, se:

Angi sensursystem

Digitalt sensursystem
Digitalt sensursystem

For at Fagpersonweb skal kunne hente kandidater for sensurregistrering, må Digitalt sensursystem være satt til FAGPWEB på vurderingsenheten. Digitalt sensursystem kan også angis på vurderingskombinasjonen. Da vil verdien bli satt automatisk ved oppretting av nye vurderingsenheter. Sensurmodulen viser også frem informasjon om sensuroppdrag for andre systemer, og sensur som ikke skal gjøres digitalt, men sensuren kan da ikke føres i Fagpersonweb.

Publisert 16. juni 2017 08:43 - Sist endret 28. mars 2022 11:12