08 Samsensur - alle sensorene registrerer hver for seg

Dersom det er mer enn én sensor i samme kommisjon, vil Fagpersonweb kontrollere at alle kommisjonsmedlemmene er enige om sensuren. Dette kan gjøres på to måter. Enten fører alle sensorene inn sensuren hver for seg. Da vil Fagpersonweb kontrollere at alle har registrert samme karakter, og alle sensorene må signere før karakterene kan overføres. Alternativt kan kommisjonsmedlemmene bli enige om at bare én av dem fører inn sensuren. Da slipper de andre å registrere karakter, men alle må fortsatt godkjenne før sensuren kan overføres. Sensorene velger selv hvilken metode de bruker, og det er også mulig å bytte mellom de to metodene underveis i sensuren.

Standardvalget er at sensorene fører inn karakterene hver for seg først. Fagpersonweb viser karakterer fra de andre sensorene dersom de er ført inn. Hvis sensorene jobber parallelt, kan man hente karakterer fra de andre kommisjonsmedlemmene ved å trykke på knappen Hent fra medsensorer.

Kommentarer er i utgangspunktet private, og ikke tilgjengelig for andre enn sensor selv. Dersom sensor ønsker det, kan han imidlertid dele kommentarene med de andre kommisjonsmedlemmene ved å trykke på knappen Del mine kommentarer med andre. Alle kommentarer for gjeldende sensur blir da synlige for de andre sensorene i kommisjonen.

Knappen Hent fra medsensorer kan brukes til å hente inn siste endringer på karakterer, kommentarer og signaturer fra medsensorer gjennom hele prosesen.

Sensor 1 (Andrew Jackson) fører inn sine karakterer og kommentarer

Når sensurregistreringen begynner, vises bare den innloggede sensorens karakterer og kommentarer. Når sensor lagrer sensuren sin, sammenligner Fagpersonweb med karakterer registrert av medsensorer. Konflikter blir merket med status Ulike karakterer, mens kandidater man er enige om blir merket med status Klar for signering.

Statustekster samensensur

Sensoren kan velge å vise bare konflikter ved å krysse av for Skjul kandidater med lik vurdering.

Sensoren har valgt å skjule kandidater der han og medsensor er enige om vurderingen

Fra og med versjon 2.3.1: Sensor kan når som helst i prosessen velge å se medsensorers karakterer (og kommentarer dersom medsensor har valgt å dele dem) ved å  fjerne krysset for Skjul medsensorer.

Sensoren har valgt å vise kommentarerer og karakterer fra medsensoren

Når sensorene er enige om karakteren for én eller flere kandidater, kan sensuren for disse signeres og overføres. Dette gjøres ved å trykke på knappen Lagre og neste steg, og deretter Signer.

Sensoren har 49 kandidater som kan signeres

Alle kandidater som sensorene er enige om karakter for, blir da signert.

Sensuren er signert av sensor 1

Alle sensorene i kommisjonen må signere før sensuren kan overføres til FS. Siste sensor som signerer, får knappen Signer og overfør i stedet for Signer-knappen, så sant det ikke finnes kandidater som er signert fra før. Hvis det finnes en blanding av signerte og usignerte kandidater i lista, kan hun bruke knappen Signer for å signere de usignerte, og knappen Overfør for å overføre de signerte.

Sensor 2 kan signere og overføre

Kvitteringen viser resultatet av overføringen, og gir oversikt over status for tidligere overføringer. I tillegg til de statusene som vises for all sensur, vil man i samsensur kunne se hvem som har overført sensuren til FS, dersom det er en annen enn den innloggede brukeren.

Kvittering

 

Publisert 14. aug. 2017 19:02 - Sist endret 28. mars 2022 11:12