04 E-post

Fagpersonen kan sende e-post både til enkeltstudenter og studentgrupper via Fagpersonweb.

Oppsett av e-post

For at fagpersonen skal kunne sende e-post, må enten feltet Epost eller feltet Epost ekstern være utfylt i Fagperson samlebilde eller Person / Fagperson:

Fagperson samlebilde
Fagperson samlebilde

Adressen i feltet Epost brukes som fra-adresse så sant den er utfylt. Hvis ikke brukes Epost-ekstern. Fagpersonen kan selv legge inn en adresse på Epost-ekstern under Min profil.

Åpne e-postbildet

E-post er tilgjengelig fra studentsiden, emnesiden og studieprogramsiden. Når fagpersonen trykker på Send e-post-knappen på en av disse sidene, får han opp følgende popup:

Send e-post
Send e-post

Overskriften i popupen indikerer hvem den er sendt til. Hvis e-posten sendes fra studentsiden, vises navnet på studenten. Hvis e-posten sendes fra emnesiden eller studieprogramsiden, vises de valgene som er gjort i filteret.

Hvis én eller flere studenter mangler e-postadresse, får fagpersonen et varsel om dette.

Velg mottakere

Fagpersonen kan velge å sende e-post til privat-adresse, institusjonsadresse, eller begge deler. Hvis en student ikke har den valgte adressetypen, blir e-posten sendt til den andre.

Fagpersonen kan fjerne enkeltmottakere på listen ved klikke på krysset ved siden av studentens navn, eller fjerne alle ved å klikke på knappen Fjern alle mottakere.

Mottakere som fjernes blir lagt i en egen liste, som kan hentes fram ved å klikke på lenken Vis fjernede mottakere. Fjernede mottakere kan tas inn i mottakerlisten igjen ved å klikke på plusstegnet ved siden av studentens navn:

Viser fjernede mottakere
Viser fjernede mottakere

Sende og arkivere e-post

For å få sendt e-posten må både emne- og tekstfeltet fylles ut. Fagpersonen kan velge hvor lenge e-posten blir liggende i studentens dokumentarkiv (standard er 6 måneder). Dersom institusjonen har åpnet for at e-post skal vises i Studentweb (modulegenskap VISEPOST i modulen DOKARKIV), blir e-posten tilgjengelig for studenten på Studentweb sammen med eventuell e-post sendt fra FS-klienten.

Publisert 5. des. 2016 15:36 - Sist endret 29. mars 2022 19:50