09 Samsensur - én sensor registrerer på vegne av hele kommisjonen

Dersom sensorene ønsker det, kan de velge at bare én av dem fører inn sensuren, mens de andre signerer til slutt før overføring. Den sensoren som skal registrere, trykker da på radioknappen Jeg vil registrere karakterer på vegne av hele kommisjonen, og fortsetter å registrere som normalt.

Sensor 1 (Donald John Trump) velger å registrere på vegne av hele kommisjonen

Karakterene hun registrerer blir da kopiert til alle de andre sensorene i kommisjonen. 

Sensor 2 har fått kopiert inn karakterene fra sensor 1.

De andre sensorene får se hvem som registrerer på vegne av dem. De kan da ikke velge å registrere karakterer selv (hvis de ønsker å registrere selv, må de ta kontakt med den andre sensoren for å få ham til å endre valget sitt), men de kan legge inn kommentarer, og eventuelt gjøre dem tilgjengelige for de andre sensorene.

Sensor 2 (Andrew Jackson) får ikke redigere karakterer, men får lov til å legge inn kommentarer.

Karakterer registrert på denne måten, blir klare for signering og overføring med én gang. Signering og overføring foregår på samme måte som i en ordinær samsensur. Alle sensorene i kommisjonen må ha signert før en karakter kan overføres til FS.

Sensur klar til å signeres og overføres av sensor 2
Publisert 14. aug. 2017 19:28 - Sist endret 28. mars 2022 11:12