10 Sensur av gruppe-eksamen

Fra og med versjon 2.3.11, er det innført funksjonalitet for sensur av gruppeeksamen i Fagpersonweb.

Forberedelser i FS

Institusjonen må gi hver gruppe en unik ID ("Gruppenavn"). For at en gruppe skal vises på Fagpersonweb, må den innholde minst to kandidater. Du angir gruppe-ID på hver kandidat i Vurderingsenhet samlebilde, underbilde Melding. Du må krysse av for Detaljer for å se Gruppeid-feltet.

Vurderingsenhet samlebilde - GruppeID

Sensur i Fagpersonweb

I sensureringsgrensesnittet i Fagpersonweb blir kandidater gruppert under hver gruppe. Eventuelle kandidater uten gruppe-ID, eller der det bare finnes én kandidat i gruppa, blir plassert samlet i en egen liste nederst.

Sensur av gruppeeksamen i Fagpersonweb

Når sensuren skal signeres, og på kvitteringen som vises etter innsendt sensur, blir kandidatene ikke lenger gruppert, men gruppe-ID vises for hver kandiat i en egen kolonne.

Sensuren forløper ellers som normalt.

Publisert 6. juni 2018 12:52 - Sist endret 28. mars 2022 11:12