11 Oppfølging av registrert sensur i FS

Når sensuren blir overførøt til FS, blir den foreløpig liggende uten kontrollert-status på vurderingsenheten, så en saksbehandler vil måtte foreta kontroll av registrert sensur og overføring til protokoll for at karakterene skal bli kunngjort for studentene. For mer informasjon, se vurderingsmodulen:

Publisert 16. juni 2017 15:30 - Sist endret 30. mars 2022 00:26