07 Samsensur – kontaktinformasjon

Dersom mer enn én sensor ligger i kommisjonne, vises kontaktinformasjon til andre sensorer øverst på sensurregistreringssiden. Følgende informasjon vises:

  • Navn og sensorrolle
  • Arbeidssted: Registreres i fritekstfelt Arbeidssted, subsidiært Sted ansatt i Fagperson samlebilde
  • E-postadresse: Intern adresse hvis den er satt, ellers ekstern adresse
  • Telefonnummer: Telefonnummer av typen ARB hvis det er satt for fagpersonen i bildet Persontelefon i FS-klienten. Hvis dette telefonnummeret ikke finnes, vises telefonnummeret angitt i Sted samlebilde for sted oppgitt i feltet Sted ansatt for fagpersonen i FS.
Publisert 13. mars 2018 10:17 - Sist endret 28. mars 2022 11:12