Endringer i Studentweb

Sist endret 18. nov. 2022 13:36 av svenpetn@sikt.no

Blant hovednyhetene i denne versjonen er valg av campus på undervisning og utvidet funksjonalitet for politiattest.

Sist endret 10. okt. 2022 12:36 av svenpetn@sikt.no

Hotfix med feilretting

Sist endret 14. sep. 2022 07:51 av kjetihoy@sikt.no

Mindre versjonsendring med noen feilrettinger og forbedringer.

Sist endret 13. sep. 2022 19:19 av kjetihoy@sikt.no

Teknisk oppgradering i forbindelse med feilsøking

Sist endret 18. aug. 2022 12:34 av kjetihoy@sikt.no

Fiksversjon som retter en feil i håndteringen av duplikate e-postadresser.

Sist endret 10. aug. 2022 19:03 av kjetihoy@sikt.no

Ny versjon med noen små forbedringer og feilrettinger

Sist endret 14. juli 2022 08:24 av lenkeretter@localhost

I denne Studentweb-versjonen er det hovedsakelig arbeidet med å få applikasjonen mer universelt utformet i henhold til EUs webdirektiv og WCAG-2.1.

Sist endret 2. juni 2022 10:41 av kjetihoy@sikt.no

I denne versjonen har vi innført første del av campusfunksjonalitet på undervisning. Funksjonaliteten skal i det store og hele tilsvare campusfunksjonaliteten for vurdering. Institusjoner med bare én campus skal ikke merke noe til denne endringen.

Sist endret 13. mai 2022 11:41 av kjetihoy@sikt.no
Sist endret 13. mai 2022 11:19 av kjetihoy@sikt.no

Denne versjonen inneholder ny funksjonalitet for bestilling av politiattest.

Sist endret 29. mars 2022 21:53 av lenkeretter@localhost

Versjon i produksjon (fsweb.no):  3.3.19 - 14.11.2019 16:10

Fra versjon 3.3.19 er det nå mulig å bestille digitalt signerte studentbekreftelser.

Sist endret 29. mars 2022 21:22 av lenkeretter@localhost

Versjon lagt til test: 6.3. 2019. Planlagt produksjon (fsweb.no): 25.3.2019

Det er lagt ut to versjoner samtidig, 3.3.16 og 3.3.17 for at eIDAS skal kunne testes. 

3.3.17 kan foreløpig kun testes på fsweb-demo, mens 3.3.16 er på jboss-test.

Sist endret 29. mars 2022 20:51 av lenkeretter@localhost

Versjon 3.3.12 inneholder i hovedsak endringer knyttet til ny datamodell for campus (jmf. databaseflis 8.03 og FS-klientversjon 8.07).

Sist endret 30. nov. 2021 15:23 av kjetihoy@unit.no
Sist endret 25. aug. 2021 14:19 av martsag@uio.no
Sist endret 29. apr. 2021 15:05 av martsag@uio.no
Sist endret 18. mars 2021 10:19 av martsag@uio.no
Sist endret 15. feb. 2021 08:52 av martsag@uio.no
Sist endret 18. des. 2020 08:19 av martsag@uio.no

Denne versjonen inneholder hovedsakelig endringer knyttet til universell utforming. En del av disse endringene er primært gjort for å gi en bedre brukeropplevelse til blinde og svaksynte brukere som er avhengig av skjermleser for å bruke applikasjonen, mens andre endringer kommer aller brukere tilgode. Blant annet har applikasjonen blitt mye bedre tilpasset mobilskjermer, og lettere å navigere i med tastaturet.

Sist endret 14. des. 2020 14:49 av kjetihoy@uio.no

Rettet en feil som gjorde at forlenging av brukerens sesjon i appen ikke fungerte som den skulle.

Sist endret 1. des. 2020 09:15 av kjetihoy@uio.no

Den nye versjonen inneholder en retting av en feil med skalering av popuper, som i noen tilfeller gjorde at handlingsknappene ble utilgjengelige. I tillegg er det lagt inn noen forbedringer og feilrettinger knyttet til universell utforming.

Sist endret 1. des. 2020 09:13 av kjetihoy@uio.no

I denne versjonen er Studentweb flyttet over i et nytt driftsmiljø. Dette medfører ingen større endringer i funksjonalitet, men dere bør teste gjennom hovedfunksjonaliteten i applikasjonen for å sjekke at ting fortsatt fungerer som normalt. I tillegg er det gjort noen mindre forbedringer og feilrettinger, blant annet knyttet til universell utforming.

Sist endret 1. okt. 2020 15:33 av kjetihoy@uio.no

Denne versjonen inneholder en feilretting på resultatsiden.

Sist endret 16. juni 2020 10:21 av oystsorv@uio.no

I denne Studentweb-versjonen er det hovedsakelig arbeidet med å få applikasjonen mer universelt utformet i henhold til EUs webdirektiv og WCAG-2.1.

Sist endret 28. feb. 2020 09:42 av oystsorv@uio.no

Versjon i produksjon (fsweb.no) og i test: 3.3.19.1 - 27.02.2020 13:42

Denne versjonen inneholder to endringer som begge angår pålogging