Endringer i Studentweb versjon 3.3.16 og 3.3.17

Versjon lagt til test: 6.3. 2019. Planlagt produksjon (fsweb.no): 25.3.2019

Det er lagt ut to versjoner samtidig, 3.3.16 og 3.3.17 for at eIDAS skal kunne testes. 

3.3.17 kan foreløpig kun testes på fsweb-demo, mens 3.3.16 er på jboss-test.

NEDLASTING FELLESKODER

Det er innført nye felleskoder/tekster for Studentweb. Det er derfor viktig at rutinen 'FS002.001 Nedlasting av felleskoder' i FSsystem-klienten kjøres. 

Nattjobben for overføring av data til webapplikasjonen i demo bør også være gjort før testing.

3.3.17

Kan testes på fsweb-demo.

eIDAS

Med 3.3.17 er det nå mulig å logge seg på Studentweb via eIDAS. 

Appegenskapen LOGONEIDAS må være aktiv for at innloggingsmåten skal vises.

Det er viktig å teste at også andre påloggingsmetoder fungerer som normalt, da det er gjort endringer for legge til rette for eIDAS.

 

3.3.16

Kan testes på jboss-test (standard demo).

 

Digital karakterutskrift blir igjen riktig også når studieprogram har æ, ø eller å i koden

Studieprogramkoder med æ, ø eller å ga feil resultat ved bestilling av karakterutskrift når den er utdanningsplangruppert med studieprogram som utplukk.Dette ble opprinnelig rettet i en tidligere versjon, men krevde UTF-8 for å fungere. Nå som alle basene har gått over til UTF-8, er denne rettelsen tatt med igjen.

 

Appteksten KONTONR vises når den inneholder tekst.

Denne teksten er nå helt støttet i applikasjonen. Styres av egenskapen KONTONR, som allerede er implementert. 
NB! Fra før av vises tekst rundt Kontofeltet som gir varsel om studenten ikke er pålogget via Feide eller ID-porten, som kreves for å oppdatere feltet. Disse teksten skal ikke kollidere.
 

Søknadsmodulen: Sortering og visning av aktiv studentstatus

For studenter som har mer enn én studierett, sorteres aktive studieretter før inaktive.

Dersom studenten har mer enn én aktiv studierett, kommer den nyeste studieretten før andre, dvs at det da sorteres etter Kullterminen (tilsvarende blant de ikke-aktive studierettene.)

I nedtrekkslista vises det om studieretten er aktiv eller ei, bak navnet på programmet.

 

Fjernet kontroll mot sanksjoner ved pålogging

Det har ligget kontroll på at studenter som har en utestengelse med koden KARANTENE, ikke skal kunne logge seg på Studentweb. Denne kontrollen er fjernet.

Se dokumentasjon:

https://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/brukerdok/rust/informasjonsmeldinger-og-begrensninger/sokerens-studentens-begrensninger.html

 

Info om ny klagebehandling ved klage på sensur

Etter endring av UH-loven, skal en klage sendes til ny behandling dersom det er 2 eller flere karakterers avvik mellom ny og opprinnelig sensur. Klagesiden viser nå informasjon om at sensurklagen har vært sendt til ny behandling.

Om saken har vært sendt til ny behandling, kan utledes fra kolonnen Status_behandling2 (J hvis ny behandling). I FS er det automatisk kontroll på om ny og opprinnelig sensur avviker med 2 eller flere karakterer.

 

Rettelse for hvilke resultatstatuser som gir rett til klage og begrunnelse

Klagetypene SENSUR og BEGRUNN kan kun opprettes for Vurdresstatusene B (bestått) og S (stryk).

FORMELL kan opprettes for Vurdresstatusene A (avbrutt eksamen), B (bestått) og S (stryk).

Rettelsen er satt i Produksjon i Januar 2019.

 

 

Status "Campus valgbar for student" blir overstyrt når emnet er i utdanningsplan

Etter enighet under møte på UNIT med campus-institusjoner i des. 2018:

Hvis emnet er lagt i studentens utdplan og eksamen ikke går på campusen studenten tilhører, og campus ikke er valgbar, så skal studenten allikevel få lov til å melde seg til vurdering.

Ofte er det ikke ønskelig å sette på vurdkomb at campus er valgbar siden det da vil åpne for at andre studenter som ikke har emnet i planen vil kunne velge noe annet enn sitt campus.

Endringen er satt i Produksjon i begynnelsen av Jan. 2019.

 

PhD - Beregning av Sluttermin

Dato planlagt slutt brukes nå til å beregne sluttermin hvis verken Planlagt Sluttermin er registrert eller det finnes gyldig til-dato for studierett.

Satt i produksjon i des-jan.

 

 

Rettelse av beregning av stemmerettsteder

Studentweb henter stemmerettsteder fra :
    * Studieansvarlig sted for studieprogram hvor studenten er aktiv (studierett). 
    * Kontrollsted for emner studenten har Vurderingsmelding i for Reg.terminen eller senere.

NYTT: Hvis stedkoden for disse ikke var registrert som stemmerettsted, så letes det nå oppover i hierarkiet fra dette stedet, for å finne et sted som er merket med Stemmerettsted.

FJERNET: Steder som var satt opp som Eksamenssted på Vurdkomb er fjernet (finnes ikke lenger i bildet), og kontrollsteder som gjaldt vurderinger i forrige reg.termin er fjernet.

Rettelse satt i produksjon  Jan 2019.

LITT MER DOKUMENTASJON om StemmerettSteder:

Kun stud med aktiv studierett får velge Stemmerettsteder.
De som kun er aktiv på phd-program får ikke stemmerettsteder.
Stedene må :
   * Ha Status_StemmerettSted = 'J', og
   * Ikke ha Aktiv-Til-Dato som er utgått, og
   * Ikke være erstattet av annet sted.

 

 

Apptekst for Info om Betinget/Begrenset Studierett

Det er laget en apptekst, SI_SRETT_BEGRENSNING, for å kunne gi informasjon på forsiden om betinget eller begrenset studierett. 

Default-tekst fra Kodebasen er det samme som det som hittil har vært gitt som tekst (hardkodet).

Kommet i produksjon i Jan. 2019.

 

    Publisert 7. mars 2019 14:49 - Sist endret 29. mars 2022 21:22