Endringer i Studentweb 3.3.27

Versjonen inneholder i all hovedsak forbedringer for Universell utforming:

 

STWJS-2855 Justere statustekst for pågående undervisningsoppak

STWJS-2840 Symbolet 'i' i infotekjsten for studenter uten registrering i KORR er tett på/over teksten

STWJS-2851 Tilrettelegge for videresending til bestillinger fra forsiden (varselstabellen)

STWJS-2834 Tekster i p-element og korrekt nøsting av elementer

STWJS-2832 spørreskjema - feilmelding har forbedringer

STWJS-2831 utdanningsplan - feilmelding har forbedring i popup "Meld til undervisning og eksamen"

STWJS-2829 studiesiden - duplikat id DineVeivalg

STWJS-2828 studiesiden - knappene "Meld til/Trekk fra undervisning og eksamen" flyttes fokus til toppen av siden når utført

STWJS-2827 studiesiden - knapp "Søk" får ikke fokus tilbake når søket er utført

STWJS-2826 studiesiden - knapp "Endre ant. semestre" får ikke fokus tilbake

STWJS-2825 utdanningsplan - når bruker avslutter en popup fra knappen "Velg" så flyttes fokus til toppen av siden

STWJS-2824 utdanningsplan - flere av popup-ene har uu-brudd på krav 4.1.1 (nøsta elementer)

STWJS-2822 utdanningsplan - lameller med tabeller som har uu-brudd (ref. krav 1.3.1)

STWJS-2820 metoden htmlKodingAvLedetekster inneholder feil bruk av label-elementet

STWJS-2819 popup-en "Forslag til ferdig utfylt utdanningsplan" har feil

STWJS-2818 Status og oversikt - har popup-er med overskrifter som kan være mer beskrivende

STWJS-2817 Status og oversikt - popup "Dine veivalg" har feil i overskriftshierarkiet

STWJS-2816 Bestillinger - karakterutskrift på papir har tabell med uu-brudd

STWJS-2815 dokumenter - tabellen med e-poster har uu-brudd

STWJS-2814 faktura - handlingen opprett faktura har forbedringer

STWJS-2812 studier - har duplikat id-er

STWJS-2811 studier - studieknappcontainerne har kontrastbrudd

STWJS-2810 tabellen resultater har uu-brudd

STWJS-2808 Oppgavelevering - stegprosess mangler info om hvilken oppgavelevering det gjelder

STWJS-2841 Fikse slik at det ikke blir ???et_inst_navn??? på demo og test

 

 

Publisert 30. juni 2021 14:54 - Sist endret 25. aug. 2021 14:19