Endringer i Studentweb 3.3.32

Ny versjon med noen små forbedringer og feilrettinger

Databaseendringer (SWDB2022.02)

Følgende endringer er lagt ut i produksjonsbasene 4. august 2022: 

Forbedringer

 • Aktive emner: Endret slik at det er mulig for institusjonen å legge inn en egen tekst som vises i de tilfellene der studenten ikke får lov til å melde seg opp til emner med EMNETYPE = PRAKSIS via siden Aktive emner.

  Utsnitt fra siden Aktive emner. Teksten "Dette er et praksisemne" vises under overskriften Undervisning

  Denne teksten kan nå endres av institusjonen via appteksten SM_PRAKSISEMNE.
  (STWJS-2952RT314440)

 • Forsiden: Hvis studenten har faktura for semesteravgift, tar varsel om manglende betaling nå utgangspunkt i betalingsfristen for fakturaen. Hvis studenten ikke har faktura ennå, brukes betalingsfrist angitt på modulegenskap SABETFRIST, modulkode FAKTURA som før.
  (STWJS-3033RT306744)

 • Bestillingssiden - politiattester: Lagt til tekst om at det ikke er nødvendig å bestille på nytt hvis du allerede har bestilt via politiet.no. Dette for å unngå dobbeltbestillinger.
  (STWJS-3063)

 • Forsiden - varsel om politiattest: Rettet skrivefeil (endret "program" til "programme") (STWJS-3064)

Feilrettinger

 • Emnesiden: Rettet feil i beregningen av hvilket ikon og hvilken mouseover-tekst som blir vist på emnelamellen basert på status for eksamen. Hvorvidt studenten hadde hatt eksamen i inneværende termin ble beregnet ut fra vurderingstiden for eksamen. For flerterminemner ble dette feil, og beregningen er derfor endret slik at den heller tar utgangspunkt i reell tid. (STWJS-3060RT310122)
 • Rettet feil som gjorde at informasjon om frist for klage på formelle feil i Studentweb i enkelte tilfeller ble vist fram, selv om institusjonen ikke hadde åpnet for klage på formelle feil i Studentweb (STWJS-2970, RT314410)

3.3.32

I produksjon 29.06.2022

Forbedringer

 • Forbedret nynorsktekster på bestillingssiden (STWJS-3034, STWJS-3028, RT306129)
  • Tekst som vises når studentbekreftelse er bestilt er endret til: "Du bestilte 20.06.2022 kl 15:11. Det kan ta 5-10 minutt å produsere ei digitalt signert PDF-fil. Når fila er klar vil du finne ho under menyvalet "Dokument". (Denne endringen er gjort i databasen, og er allerede i produksjon)
  • Tekst om Vitnemålsportalen nederst på siden er endret til: "Ved hjelp av Vitnemålsportalen kan du sjølv henta ut resultata dine  frå høgare utdanning og dele dei med studiestader, potensielle arbeidsgivare og andre relevante partar.
 • Endret navn på knappen som vises når en student får mulighet til å melde seg opp i en deleksamen på nytt før ordinær eksamen i helheten er avviklet (brukes blant annet til medikamentregning ved noen institusjoner, der studentene får anledning til å kontinuere underveis i semesteret). Denne het "kontinuering". Navnet er endret til "Ta del på nytt" som er det som samme som brukes når studenter får lov å melde seg opp i en deleksamen på nytt etter at ordinær eksamen i helheten er avholdt (STWJS-2965, RT468426)
 • Forbedret presentasjonen av ekstra eksamenstid i tilfeller der kandidaten skal ha mer enn 24 timer ekstra tid. Eksempelvis vil det som tidligere ble presentert om "100 timer 30 minutter" nå presenteres som "4 dager 4 timer 30 minutter". (Denne endringen er gjort i databasen, og er allerede i produksjon) (STWJS-3000)

Følgende databaseendring er lagt inn i produksjonsbasene 28.06.2022:

 • Bestilling av politiattester er nå tilgjengelig for studieretter med startdato inntil et halvt år etter dagens dato (STWJS-3049)

Feilrettinger

 • Politiattestbestilling: Rettet feil som gjorde at varselmeldingene på forsiden ikke ble oppdatert hvis studenten trakk tilbake samtykke til overføring av data (STWJS-3003)
 • Fremvisning av fellesaktiviteter: Rettet feil som gjorde at aktiviteter som ikke hadde mer informasjon knyttet til seg, likevel fikk en knapp for å hente fram mer informasjon (STWJS-2888)
  Siden aktive emner: "Fellesaktivitet" er markert. Dette er en knapp som tilsynelatende gir tilgang til mer informasjon om aktiviteten, men som faktisk ikke gjør det.
 • Rettet feil som gjorde at brukeren i noen tilfeller fikk bedt om å forlenge sesjonen selv om sesjonen allerede hadde timet ut i bakgrunnen på grunn av inaktivitet. Dette ga krasj i applikasjonen, og førte til at brukeren fikk opp siden "Det oppstod en feil" (STWJS-2975)
 • Semesterregistrering – Status og oversikt: Rettet feil som gjorde at HTML-kode var synlig for brukeren dersom det fantes en varselmelding i dette steget (STWJS-3036, RT307278):Status- og oversikt-steget i semesterregistreringssekvensen. I Arkfanen for Status og oversikt vises html-kode i stedet for en oransje varseltrekant)
Publisert 20. juni 2022 14:18 - Sist endret 10. aug. 2022 19:03