Endringer i Studentweb 3.3.24

Denne versjonen inneholder hovedsakelig endringer knyttet til universell utforming. En del av disse endringene er primært gjort for å gi en bedre brukeropplevelse til blinde og svaksynte brukere som er avhengig av skjermleser for å bruke applikasjonen, mens andre endringer kommer aller brukere tilgode. Blant annet har applikasjonen blitt mye bedre tilpasset mobilskjermer, og lettere å navigere i med tastaturet.

Ny URL til testversjon

Husk at testversjonen av Studentweb har fått ny URL: https://fs-test.uio.no/studentweb. Den gamle, jboss-test.uio.no/studentweb skal ikke brukes lenger.

Forbedringer

Generelt

 • Rettet en rekke skrivefeil og manglende oversettelser (STWJS-2518, STWJS-2601)
 • Siden "Det oppsto en feil" viser nå tidspunkt for når feilen oppsto, samt en ID som gjør det enklere for fs-support å søke opp feilen i loggene (STWJS-2566)
 • Rettet på en rekke lenker slik at formålet med lenken går tydeligere frem (STWJS-2505, STWJS-2469)

Min profil

 • Fordi vi har endret på hvordan skjemaene på denne siden er kodet, har vi også måttet gjøre om på overskriftene, slik at alle delskjemaer kommer under en fornuftig overskrift. Det vil si at plasseringen av de forskjellige elementene på siden er endret noe (STWJS-2624, STWJS-2631)
 •  
 • Samtykke: Endret vis detaljer-lenkene til knapper (STWJS-2624)
 • Feilmeldingene som gis når utfylling av et obligatorisk felt mangler, er gjort mer spesifikke (STWJS-2621)
 • E-post fra institusjonen var et inputfelt som alltid var inaktivt. Dette er endret til tekstvisning. I tillegg er det laget tilpassede visninger og tekster for følgende tilfeller (STWJS-2632):
  • E-post fra institusjonen finnes, men ikke privat e-post
  • E-post fra institusjonen finnes ikke, men det gjør privat e-post
  • Ingen e-postadresse finnes
  • Som tidligere havner privat e-postadresse under KORR-overskriften hvis den er hentet fra KORR

Aktive emner

 • Byttet ikonene for endring, trekk og oppmelding til vurderingsdeler med knapper med tekst på, for å gjøre det tydeligere hva de gjør. Endret også fra lenker til knapper, så dette retter også en kodefeil (STWJS-2611)
 • Forbedret valget for visning av detaljer på vurderingsdeler (STWJS-2564)
 • Forbedret lenketekst slik at det går tydeligere fram hva lenken fører til (STWJS-2542)
 • Erstattet lenker som førte til at mer informasjon ble synlig på siden, med knapper, og fikset kodingen slik at det er mulig for brukere som benytter skjermleser som hjelpemiddel å høre om den ekstra informasjonen er ekspandert eller lukket. Dette gjelder undervisningsenheter (vis/skjul detaljer), undervisningsaktiviteter (opptaksinformasjon og timeplaninformasjon), vurdering (vis/skjul detaljer om eksamensavvikling) og oppmøte (detaljert oppmøteinfo per undervisningsaktivitet)(STWJS-2538, STWJS-2618)

Utdanningsplan

 • Byttet ikonene for endring, trekk og oppmelding til vurderingsdeler med knapper med tekst på, for å gjøre det tydeligere hva de gjør. Endret også fra lenker til knapper, så dette retter også en kodefeil (STWJS-2611)
 • Popup for detaljer for vurderingsmeldinger: Oppgavetittel vises nå umiddelbart når popupen åpnes (tidligere måtte brukeren trykke på "Vis oppgavetittel" for at den skulle bli synlig, STWJS-2549)
 • Popup for oppmelding til undervisning og vurdering: Endret popupen slik at høyden blir justert i takt med innholdet. Dette for å sikre at studenten i minst mulig grad skal måtte scrolle for å finne viktig informasjon (STWJS-2537)
 • Forbedret mobilvisningen av siden (STWJS-2528, STWJS-2554)
 • Mobilvisning: Rettet at 'Legg til emner'-tabellene ble kuttet på små skjermer (STWJS-2685)
 •  Utdanningsplan - mobilvisning : Litt for trangt i visning av undervisning og vurdering når det finnes knapper STWJS-2684

Resultater

 • Økte kolonnebredden på emnenavn litt (STWJS-2540)

Oppmelding til undervisning og vurdering

 • Endret slik at mobilbrukere får en synlig tilbakemelding hvis de har glemt å velge undervisningsaktivitet (STWJS-2570)
 • Endret på teksten som vises i velgeren for eksternt eksamenssted for å tydeliggjøre konsekvensene av å ikke ha valgt eksternt eksamenssted (STWJS-2419)
 • Rettet: Popup for oppmelding til undervisning og vurdering: Problem med lange emnenavn (STWJS-2686)

Oppgavelevering

Feilrettinger

   Generelt

   • Rettet på en rekke feil som ga ugyldig eller dårlig HTML-kode (dette kan skape problemer for brukere som benytter forskjellige hjelpemidler (STWJS-2590, STWJS-2625, STWJS-2606)
   • Rettet feil i overskriftsnivåer en rekke steder (STWJS-2506)

    Oppgavelevering

    • Fikset manglende overskrift i siste kolonne i tabellen med oppgaveinnleveringer (STWJS-2635)
    • Rettet feil som gjorde at navn på oppgavespråk ble vist på norsk uavhengig av språkvalg i applikasjonen (STWJS-2545)

    Dokumenter

    • Fikset manglende overskrift i siste kolonne i tabellen med e-poster og tekstmeldinger (STWJS-2635)
    • Rettet feil i overskriftsnivå for lamellene (STWJS-2583)

    Profil

    • Flere av de valgfrie feltene på siden var ikke markert som valgfrie. Dette er rettet. For valgfrie akseptanser er det nå mulig å endre svaret sitt til ubesvart. Det er lagt ut en liten databaseendring i forbindelse med denne saken. (STWJS-2622)
    • Rettet feil i gruppering av inputfelter (STWJS-2473, STWJS-2624)
    • Rettet feil som kunne innlasting av siden til å time ut hvis den ikke fikk svar fra kontakt- og reservasjonsregisteret (STWJS-2517)
    • Rettet feil som gjorde at meldingen "Simulering, ingenting lagres" ble vist når saksbehandler redigerte sin egen profil (STWJS-2525)
    • Rettet feil som kunne føre til at det så ut som data var lagret i databasen, selv om lagring hadde feilet (STWJS-2442, STWJS-2571)
    • La til informasjon om markering av valgfrie felter (STWJS-2499)
    • Rettet feil som gjorde at fokus spratt opp til toppen av siden når brukeren gjorde et valg på spørsmålet om tilretteleggingsbehov (STWJS-2531)

    Forsiden

    • Rettet feil koding av overskrifter i tabellen med meldinger (STWJS-2634)
    • Rettet feil i koding av tabellen med kommende hendelser (STWJS-2609)

    Utdanningsplan

    • Rettet feil som gjorde at semesteroversikten havnet under feil overskrift for utdanningsplaner med veivalg (STWJS-2605)

    Status og oversikt

    • Flyttet totalt antall studiepoeng og lenke til popup med Rettigheter og plikter slik at de kom ovenfor Veivalg (de havnet under feil overskrift der de sto nå). Gjorde om lenken til Rettigheter og plikter til knapp, siden den aktiverer en popup, og ikke fører brukeren til ny side (STWJS-2616)
    • Rettet feil i overskriftsnivåer (STWJS-2610)
    • La til manglende kolonneoverskrifter i emnetabellen (STWJS-2612)

    Bestillinger

    • Karakterutskrift: Rettet feil som gjorde at emnenavn kom bare på norsk i listen over eksamensresultater brukeren kan velge å vente på. Fikset også slik at teksten blir kodet som bokmål det mangler tekst på nynorsk eller engelsk (STWJS-2587)
    • Rettet feil i overskriftsnivå for lamellene (STWJS-2583)
    • Rettet feil som gjorde at valgfrie felter ikke var markert som valgfrie (STWJS-2563)

    Begrunnelse og klage

    • Rettet feil som gjorde at en melding sendt til saksbehandler på én sak ble autoutfylt hvis brukeren åpnet saksbehandlerkommunikasjonen for en annen sak (STWJS-2471)
    • Rettet feil i overskriftsnivå for lamellene i oversikten (STWJS-2583)
    • Klage på sensur og formelle feil: La til informasjon om markering av valgfrie felter (STWJS-2499)
    • Begrunnelse: Rettet feil i styling av lenken til begrunnelsen (STWJS-2533)

    Søknader

    • Rettet feil som gjorde at en melding sendt til saksbehandler på én sak ble autoutfylt hvis brukeren åpnet saksbehandlerkommunikasjonen for en annen sak (STWJS-2471)
    • Rettet feil i overskriftsnivå for lamellene i oversikten og for dokumentlista ved oppretting/redigering av søknad (STWJS-2583)
    • Opprette/endre søknad: Rettet feil som gjorde at det ikke var mulig å navigere til tidligere opplastede dokumenter med tastaturet (STWJS-2556)
    • Rettet feil som gjorde at skjemaet krasjet hvis studenten ikke hadde noen ikke-fullførte studieretter for søknadstyper som krever at studenten oppgir et studieprogram. Nå gis det i stedet en feilmelding. (STWJS-2483, RT404965)

    Pålogging

    • Rettet feil som kunne få påloggingssekvensen til å time ut (selv om selve påloggingen faktisk lyktes) hvis en loggtjeneste ikke svarte (STWJS-2517)
    • Rettet feil i feilmelding som ble gitt ved ugyldig PIN-kode (STWJS-2539)

    Velg institusjon

    • Rettet feil som gjorde at institusjonsnavn kom på norsk uavhengig av språkvalg i appen (STWJS-2547)

    Spørreundersøkelse

    • Rettet feil i overskriftsnivå for lamellene i oversikten (STWJS-2583)
    • La til informasjon om markering av valgfrie felter (STWJS-2499)

    Oppmøte

    • Rettet feil i overskriftsnivå for lamellene i oversikten (STWJS-2583)

    EMREX

    • Fjernet lenke til spørresundersøkelse som ikke var aktiv lenger (STWJS-2557)
    • Nedtrekkslistene for institiusjon og land er endret slik at de oppfyller krav til universell utforming. Funksjonaliteten som viste et flagg for hvert land i lista var ikke kompatibel med den nye løsningen, og er derfor fjernet (STWJS-2491)
    • Lagt inn alternative tekster for bilder (STWJS-2491)
    • Rettet ledetekster som ikke var korrekt koblet til inputfelter (STWJS-2491)
    • Rettet feil som gjorde at fokus spratt opp til toppen av siden når brukeren gjorde et valg (STWJS-2491)
    • Feilrettinger og forbedringer i HTML-koding (STWJS-2491)

    Resultater

    • Rettet feil av styling av ekstern lenke til informasjon om klage og begrunnelse (STWJS-2555)

    Bestillinger

    • Rettet feil som fikk bestilling av fysisk karakterutskrift til å feile dersom visning av hjemmeadresse var slått av (STWJS-2550RT402583)
    • La til informasjon om markering av valgfrie felter (STWJS-2499)

    Aktive emner

    • Rettet feil som gjorde at undervisningspartier fra flere semestre ble blandet sammen hvis studenten hadde opptak til samme undervisningsaktivitet på flere terminer (STWJS-2368, RT330625)
    • Rettet feil som gjorde at lenke til emneinfo emnelenken ble strukket helt ut til høyre i emnetabellen (STWJS-2532)

     Oppmøte

     • Rettet koding av ekspanderbare lister med timeplaner, slik at de fungerer også for brukere som bruker skjermleser som hjelpemiddel (STWJS-2523)
     Publisert 30. nov. 2020 11:39 - Sist endret 18. des. 2020 08:19