Endringer i Studentweb 3.3.23

I denne versjonen er Studentweb flyttet over i et nytt driftsmiljø. Dette medfører ingen større endringer i funksjonalitet, men dere bør teste gjennom hovedfunksjonaliteten i applikasjonen for å sjekke at ting fortsatt fungerer som normalt. I tillegg er det gjort noen mindre forbedringer og feilrettinger, blant annet knyttet til universell utforming.

Endringer som er lagt ut etter at første versjon av 3.3.23 kom til test, står i kursiv.

Ny URL til testversjon

Testversjonen av Studentweb finnes nå på følgende nettadresse:

Ny funksjonalitet

Generelt i applikasjonen

 • Lagt til footermeny med lenke til alle sider i applikasjonen, for å gjøre det enklere å navigere (STWJS-2459)

Pålogging

 • Fikset slik at pålogging også fungerer for følgende nettlesere (STWJS-2386, lagt ut på server 26.11.2020):
  • Google Chrome 51 - 66 + andre Chromium-baserte nettlesere som bruker samme underliggende versjon.
  • Safari og Embedded nettlesere på MacOS 10.14
  • Alle nettlesere på iOS 12
  • UCBrowser på Android før 12.13.2
 • Påloggingen til Studentweb er laget på nytt, slik at pålogging med Feide, ID-porten og eIDAS går gjennom Nye Feide. Alle institusjonene må skru på den nye påloggingen i Feides kundeportal. I tillegg må dere sørge for at Nye Feide får tilgang til fødselsnummer i deres Feide-LDAP-katalog. For mer informasjon, se  (STWJS-2478, STWJS-2524)

Forbedringer

Generelt i applilkasjonen

 • Alle nedtrekkslistene er implementert på nytt. Dette er fordi den funksjonaliteten vi hadde, ikke fungerer for brukere som benytter skjermleser som hjelpemiddel. Muligheten for å søke i fritekst i nedtrekkslistene er fjernet og erstattet med klassiske nedtrekkslister. (STWJS-2477)

Spørreundersøkelser

 • Lista over spørreundersøkelser er plassert i lameller i stedet for tabell. Dette gir en mer oversiktelig side (STWJS-2489)

Feilrettinger

Generelt i applikasjonen

 • Rettet feil i noen sidetitler som kunne føre til krasj i applikasjonen  (Studentweb 3.3.23-SNAPSHOT - 18.11.2020 12:33, STWJS-2581)
 • Forbedret sidetitler på en del sider (STWJS-2475)
 • Endret koding på en del lenker og knapper slik at de er kodet som det de ser ut som (STWJS-2464)
 • Rettet noen skrivefeil (STWJS-2408, STWJS-2462)

Pålogging

 • Rettet feil i den nye påloggingsløsningen, som førte til krasj ved valg av institusjon dersom institusjonen ikke hadde angitt Feide-domene i FS-system (Studentweb 3.3.23-SNAPSHOT - 19.11.2020 10:02, STWJS-2577)

Forsiden

 • Forbedret overskriftsnivå på varselmeldinger (STWJS-2477)

Profil

 • Rettet feil som gjorde at fokus spratt opp til toppen av siden dersom brukeren gjorde et valg angående spesialtilpasning (STWJS-2486)

Studieprogram

Aktive emner

 • Rettet nivå på overskrifter (STWJS-2445)
 • Rettet slik at fokus kom på riktig sted når man åpner en lamell

Utdanningsplan

 • Rettet feil som gjorde at fokus spratt til toppen av siden når man byttet mellom fanene Utdanningsplan og Status og oversikt (STWJS-2509)
 • Teknisk omstrukturering av emnetabellen (STWJS-2445)
 • Rettet slik at fokus kom på riktig sted når man åpner en lamell

Velg institusjon

 • Rettet feil som gjorde at brukeren fikk spørsmål om hen ville navigere bort fra siden etter at hen hadde valgt institusjon, dersom brukeren navigerte med tastatur (STWJS-2468)

Resultater

 • Statistikk: Rettet en feil som gjorde at antall kandidater ikke var synlig for enkelte karakterer dersom fordelingen var svært skjev (3.3.23-SNAPSHOT - 18.11.2020 07:15, STWJS-2572)
 • Endret på gruppering av resultater slik at ugyldige resultater konsekvent plasseres på sitt eget semester, mens gyldige delresultater konsekvent grupperes under gyldig helhet for emnet. Slik det var løst, ga det noen litt tilfeldige utslag. (STWJS-2339RT330075)
 • Endret på diagrammet for karakterfordeling slik at det fungerer med skjermleser (STWJS-2463)

Klage og begrunnelse

 • Lagt inn feilmelding dersom sending av melding til saksbehandler i Flyt feilet (gjelder kun klage på formell feil) (STWJS-2422)

Søknadsmodulen

 • Rettet feil som gjorde at brukeren fikk spørsmål om han ville forlate siden ved navigering bort fra kvitteringssteget (Studentweb 3.3.23-SNAPSHOT - 18.11.2020 12:33, STWJS-2487)
 • Lagt inn feilmelding dersom sending av melding til saksbehandler i Flyt feilet (STWJS-2422)
 • Rettet feil i mobilvisningen av tidligere opplastede dokumenter (STWJS-2410)
 • Rettet feil som gjorde at hele siden ble lastet på nytt når man trykket på Neste-knappen etter steg 1 (STWJS-2391)

Semesterregistrering

 • Rettet feil som gjorde at brukeren fikk spørsmål om han ville forlate siden ved innsending av spørreskjema og ved navigering bort fra kvitteringssteget (Studentweb 3.3.23-SNAPSHOT - 18.11.2020 12:33, STWJS-2487)
 • Rettet feil som gjorde at brukeren ikke fikk tilbakemelding dersom de oppga en e-postadresse som fantes i FS allerede, i semesterregistreringssekvensen. Dette kunne føre til at studenten ikke fikk fullført semesterregistreringen (STWJS-2318)

Tekniske endringer

Det er gjort en rekke tekniske endringer i forbindelse med at Studentweb er flyttet til nytt driftsmiljø:

Publisert 11. nov. 2020 14:45 - Sist endret 1. des. 2020 09:13