Endringer i Studentweb versjon 3.3.12

Versjon 3.3.12 inneholder i hovedsak endringer knyttet til ny datamodell for campus (jmf. databaseflis 8.03 og FS-klientversjon 8.07).

RETTELSER TIL 3.3.12.

3.3.12.2 (12.3.2018)

3.3.12.3 og 4 (30.4.2018)

 

NEDLASTING FELLESKODER

Det er innført nye felleskoder/tekster for Studentweb3. Det er derfor viktig at rutinen 'FS002.001 Nedlasting av felleskoder' i FSsystem-klienten kjøres. 

 

CAMPUS

Studentweb 3.3.12 håndterer oppmelding til vurdering i henhold til ny datamodell for campus.

Reglene for oppmelding er beskrevet i dokumentasjonen for Studentweb. Direkte link til aktuell side:

Kapittel 6.3 Campus

 

Generelt

Ved Feide-innlogging sjekkes det hvorvidt fnr som returneres er et FS-generert nummer. Hvis så, tillates kun innlogging til egen institusjon (STWJS-2120)

 

Begrunnelse og klager

Det er ryddet på siden Resultater, med bl.a. generell link til klagesiden (STWJS-2109).

Begrunnelser lagt inn som tekstfiler via Fagpersonweb kan nå åpnes direkte (STWJS-2096).

 

Resultater

PDF av vitnemål vises ikke lenger på Resultater-siden, kun informasjon om oppnådd kvalifikasjon. Studentene kan forholde seg til Vitnemålsportalen, hvor institusjonene også bestemte av denne pfd-en var uønsket der (STWJS-2137).

 

Aktive emner

Rettet feil som slettet tidligere undervisningsmelding ved oppmelding til undervisning i ny termin (STWJS-2125).

Studentweb tar nå hensyn felter for periode for Emne språkvalg ved oppmelding til vurdering, slik at det ikke er mulig å velge språk som ikke lenger er aktivt (STWJS-2091 og 2113).

Rettet feil som kunne gi ekstra vurderingsmelding ved bytte av vurd-enhet (STWJS-2138).

Oppmeldinger vises etter alle typer lukking av meldingsdialogen (STWJS-2136).

 

Utdanningsplan

Rettet feil med URL for emne- og utdanningsplanelementinformasjon for de som ikke ligger i planen, men i bokser for valg, emneprioritering o.l. (STWJS-2094)

 

Bestillinger

Dialogvinduet for trekk av bestillinger er utvidet, slik at all informasjon synes (STWJS-1979)

 

Oppgaveinnlevering

Oppgaveinnleveringen skal nå fungere som vanlig når studenten er logget inn via ID-porten (STWJS-2127)

 

 

Endringer til 3.3.12.2

Endringen i Feide-påloggingen som la på en ekstra kontroll på fødselsnummer (STWJS-2120), skapte en del problemer ved en institusjon. Denne endringen er fjernet fra 3.3.12.2 i påvente av at problemene løses (STWJS-2149).

I versjon 8.0.4 av FS er det kommet mulighet for å registrere gruppeeksamen. Studentweb gir nå informasjon om grupper på klagesiden, og tar hensyn til krav om at alle i en gruppe må klage før en klagesak kan behandles (STWJS-2145).

Beskrivelses-feltet for klagetypene vises nå for studenten (STWJS-2148). Under klageinfo, håndteres nå også linjeskift i fritekstfelt (STWJS-2146).

Sorteringen av klagesakene er endret slik ar denne rekkefølgen er fast; begrunnelse, klage på sensur, klage på formelle feil (STWJS-2147)

Rettet feil som gjorde at det ikke var mulig å opprette ny klagesak etter at klage var trukket (STWJS-2150).

 

Endringer til 3.3.12.3 og 4

Rettet feil ved lagring av profil når student hadde utenlandsk nummer i KORR (STWJS-2143)

Rettet feil som oppsto hvis det kun var utdanningsplanelement, og ikke emner, på inneværende termin. Da krasjet lasting av utdanningsplansiden /STWJS-2169)

Endret visning av digitalt eksamenssystem slik at denne informasjon alltid hentes fra Vurderingsenhet. Den hentet info fra Vurderingskombinasjon der det var tomt på Vurd.enhet, som ofte ble feil (STWJS-2170).

 

Publisert 2. jan. 2018 15:06 - Sist endret 29. mars 2022 20:51