Endringer i Studentweb versjon 3.3.19

Versjon i produksjon (fsweb.no):  3.3.19 - 14.11.2019 16:10

Fra versjon 3.3.19 er det nå mulig å bestille digitalt signerte studentbekreftelser.

 

NEDLASTING FELLESKODER

Det er innført nye felleskoder/tekster for Studentweb. Det er derfor viktig at rutinen 'FS002.001 Nedlasting av felleskoder' i FSsystem-klienten kjøres. 

Ny bestillingstype for digitalt signert studentbekreftelse

Ved bestilling produseres bekreftelser for alle studentens aktive studieretter. Ferdig produsert bekreftelse legges i studentens dokumentarkiv. Sluttermin beregnes på samme måte som Studentweb, beskrevet nederst på denne siden. STWJS-2298

For å aktivere studentbekreftelse:

 

I bildet Bestillingstype i Semesterregistreringsmodulen STUDBEKR må være Aktiv=J, bildet

WebApplikasjon – Modulvalg, sett Applikasjon STUDWEB3, modulkode BESTILLING Aktiv=J

PDFsigneringsjobben kjører ikke fast i demo, men kan tvangskjøres fra bildet Databasejobber i FS-systemmodulen, ved å markere jobben i listen og klikke knappen Tvangskjør

Mulig prosedyre for å teste studentbekreftelse i demo blir da:

  1. Som student velg Studentbekreftelse fra bestillingssiden på Studentweb
  2. Tvangskjør signeringsjobben
  3. Som student, gå til dokumentarkiv på Studentweb

Fjernet info om klagefrist på Muntlig og praktisk eksamen samt Praksis

Istedenfor info om frist vises teksten: “Det er ikke mulig å klage på sensur av muntlig eller praktisk eksamen.” STWJS-2323 RT-354671

 

Bedre behandling av lisens som forhåndskrav

Når emnet har Status_Kontroll_FKrav = J så utføres kontroll på eventuelle Lisenskrav på samme måte som annen Forkunnskapskontroll slik at studenten da ikke kan legge emnet i planen. Student får infoteksten "'Du mangler lisens for å ta emnet: <lisensnavn>"  STWJS-2324

Når emnet har Status_Kontroll_FKrav = N, men Lisenskrav som forkunnskapskrav og student mangler lisens, så får student melde seg til vurdering og undervisning, men får varselmelding som for annen Forkunnskapskontroll. STWJS-2319

 

Kontroll av Max antall SP i en Emnekomb fra Aktive Emner

Når studenten legger emner inn i planen, så kontrolleres det om det finnes max-grense på antall Studiepoeng i den emnekombinasjonen og at grensen ikke vil bli overtrådt dersom emnet legges inn. Skal nå fungere på samme måte som fra utdanningsplansiden. STWJS-2321

Forbedre kontrollen av 120SP-reglen til Mat.Nat på UiO

UiO bør teste STWJS-2314 RT-331772

Publisert 23. okt. 2019 10:52 - Sist endret 29. mars 2022 21:53