Endringer i Studentweb versjon 3.3.26

 

STWJS-2739 Veiledningsteskter: Be studenter ikke laste opp sensitive opplysninger

STWJS-2782 Spørreundersøkelser - forklarenede tekst for svar som ikke kan endres

STWJS-2821 Det vises teksten 'Ui-button' når tittel mangler

STWJS-2806 Aktiveemner-vurderingsdeler viser "vis-mer" knappen selv om det ikke er noe å vise

STWJS-2792 Rette stavefeil på Status-Oversikt

STWJS-2790 Emnekode borte fra lameller i visse tilfeller

STWJS-2770 stegprosess - hopper over steget Status og oversikt

STWJS-2763 Nynorsk stavingsfeil under vegvalg i Studentweb

STWJS-2788 Aktiveemner: Eksamensdeler forbedring, vis mer knapp fix + Studier: Status og oversikt, ta bort forvirrende summering

STWJS-2597 Aktive emner Forbedre visning av undervisningsaktiviteter

 

 

STWJS-2633 uu: feil bruk av <label>

STWJS-2615 Forenkle visningen av veivalg i Status og oversikt

STWJS-2735 Feilmeldinger er ikke presise nok ref. 3.3.1

STWJS-2703 Fokus blir ikke flyttet tilbake etter popups - accordionPanels

STWJS-2813 UU: forbedringer av radioknapper og overskrifter mm.

STWJS-2807 UU: Spørreundersøkelser - lamellhode med info om besvart har forbedringspotensial

STWJS-2805 UU: Oppgavelevering - innholdet i kolonnen Status har forbedringspotensial

STWJS-2804 UU: Det finnes mange layout <br> som må erstattes med css

STWJS-2803 UU: Oppgavelevering - overskrift og sidetittel til visning av oppgavelevering kan ha bedre beskrivelse

STWJS-2802 UU: Oppgavelevering - visning av oppgavelevering har tomt <dl>

STWJS-2801 Oppgavelevering - visning av oppgavelevering har feil bruk av <p>

 

 

STWJS-2800 Oppgavelevering - for små skjermer er visning av innlevering av oppgaven ufullstendig

STWJS-2799 UU: Oppgavelevering - steg 3 har en radiogruppe hvor ledeteksten til gruppen ikke samsvarer helt med innholdet (ref. krav 2.4.6)

STWJS-2798 UU: Oppgavelevering - fokus flyttes til forrige eller neste steg hvis toggler med Enter på en avkryssingsboks

STWJS-2796 Oppgavelevering - steg 3 har feil nøsting av <span> (ref. krav 4.1.1)

STWJS-2795 UU: Oppgavelevering - steg 3 har lenketekst "Les mer" (ref. krav 2.4.4)

STWJS-2794 UU: Oppgavelevering - overskriftene i stegprosessen kan være mer beskrivende (ref. 2.4.6)

STWJS-2791 Spørreundersøkelser - duplikate id-er som er et uu-brudd på kravet 4.1.1

STWJS-2785 Ettersend - knapp "Legg til valgte dokumenter" har flere uu-brudd

STWJS-2784 Ettersend - tabellen dokumenter har en rekke forbedringer

STWJS-2781 autocomplete for land har flere verdier som gir valideringsfeil

STWJS-2780 Popup-innhold må kunne scrolles med tastatur

STWJS-2779 Løse opp i tika-parsers dependencien

STWJS-2776 Fikse lamell headings

 

 

STWJS-2775 Fikse PrimeFaces spans

STWJS-2774 Studier - studieboksene har forbedringer

STWJS-2772 stegprosess - feil bruk av tabell i steg Kvittering

STWJS-2771 Profil - for mange <br> for hjemmeadresse dersom ikke alle delene finnes

STWJS-2769 stegprosess - feil i overskriftshierarkiet i steget Min profil

STWJS-2768 stegprosess - overskrifter for steg Utdanningsplan

STWJS-2766 Global feilmelding er kodet som en list med alltid kun et element

STWJS-2764 Profil - lenketekst må beskrive formålet ref 2.4.4

STWJS-2762 Hva slags type melding det er formidles kun med farge (ref. krav 1.4.1)

STWJS-2759 Profil - noen av ledetekstene har forbedringer

STWJS-2758 Profil - teksten til bankkonto

STWJS-2757 Profil - label kontonummer mangler teksten Valgfritt

STWJS-2756 Profil - <span> med ugydlig innhold

STWJS-2755 Profil - knappen "Bruk hjemmeadresse" har noen forbedringer

STWJS-2754 Samme måte å formidle at et skjemaelement er valgfritt

STWJS-2748 Ny sjekk mot W3 sin HTML validator etter alle endringene som har blitt gjort

STWJS-2747 Gjennomgang av studentweb med tastatur

 

 

STWJS-2731 WCAG 2.1 krav 4.1.3 Statusbeskjeder

STWJS-2730 WCAG 2.1 2.5.3 Ledetekst i navn

STWJS-2729 WCAG 2.1 1.4.12 Tekstavstand

STWJS-2728 WCAG 2.1 1.4.11 Kontrast for ikke-tekstlig innhold

STWJS-2727 WCAG 2.1 1.4.10 Dynamisk tilpasning - reflow

STWJS-2726 WCAG 2.1 1.3.5 Idenftifiser formål med inndata

 

STWJS-2773 Message-filene - encoding må endre tilbake til æ, ø og å

STWJS-2765 Noe trøbbel med spørreundersøkelser

STWJS-2752 Fikse feil funnet under gjennomgang med HTML validator

STWJS-2751 Bedre UU-løsning på spørreskjema

STWJS-2750 Fikse feil funnet under gjennomgang med tastatur

STWJS-2742 /studier knappene til studiepgrogram bruker labels feil

 

STWJS-2738 Tabeller: utdanningsplan: valgbare emner. aktiveemner: søkeresultatstabellen

STWJS-2737 Fikse feil usynlig labeltekst til dokumentopplastning

STWJS-2734 Gjennomgang av feil bruk av tabindex

STWJS-2733 Emrex: tabellen møter ikke UU-krav responsivt design

STWJS-2732 Emrex-lib: elmo.js renderXml() som lager table må fikses i henhold til dagens UU-krav

STWJS-2793 Fikse den engelske messages-filen

Publisert 29. apr. 2021 15:05 - Sist endret 29. apr. 2021 15:05